Paminėta Tarptautinė tolerancijos diena

Prie pavadinimoViktorija Petrylait_ IIIG lkl.

Mūsų gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro veiklą koordinuojantys mokytojai kasmet organizuoja įvairias veiklas, renginius, skirtus Tarptautinei tolerancijos dienai, kurią UNESCO iniciatyva nuo 1995 m. mini daugelis demokratinių valstybių. Bendradarbiaujama su Tarptautine istorinio teisingumo komisija, kuri inicijuoja tolerancijos dienos – lapričio 16-osios – paminėjimą Lietuvoje ir skelbia šios dienos simbolį.

Šiemet Tarptautinės tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos dėlionė. Simbolio reikšmė, anot Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos, reiškia, jog mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą, todėl būti tolerantiškiems labai svarbu, norint gyventi taikiai ir ramiai.

Mūsų gimnazistai kartu su savo mokytojomis Rima Serviene ir Reda Sakalauskiene per istorijos, pilietiškumo pamokas aptarė tolerancijos temą, kokią reikšmę netolerancijos apraiškos turėjo istorijos įvykiams, į kokį pavojų žengia toleranciją pamiršusios visuomenės, aptartos ribos tarp tolerancijos ir abejingumo. Diskutuota, kokią vietą žmogaus gyvenime užima tolerancija, kas ją ugdo. Pilietiškumo pamokų metu pirmų klasių gimnazistai kūrė savo dėlionės detalę, ant kurios užrašė, kas jiems yra tolerancija. Vėliau šios detalės buvo sujungtos – taip gauta pirmokų Tolerancijos dėlionė.

Per dailės pamokas buvo kurti įvairūs toleranciją įpasminantys darbai: vieni jų tiesiogiai susiję su tolerancijos ar netolerantiškumo apraiškomis, kiti – kaip atskirų profesijų žmonių dėlionė, nes mūsų visuomenė susideda iš daugelio visiems reikalingų profesijų atstovų. Dėlionėse vaizduoti įvairių rasių ir kultūrų žmonių portretai, nes pasaulis, pasak dailės mokytojos Irenos Arlauskienės,   migruojantis, daugiatautis ir mes turime mokytis visus toleruoti bei priimti. Tolerancijos dėlionės buvo kurtos ir per grafinio dizaino pamokas, o kartu su mokytoja Raimonda Andriuškiene gimnazistai jas kūrė vokiečių kalba, taip praplėsdami ir savo užsienio kalbos žodyną.

Gimnazijos psichologė Jovita Gerbenienė kartu su psichologijos besimokančiais gimnazistais mąstė apie tolerantiško žmogaus atmintinę, o J. Gerbenienės mintis apie tolerantiškumą kaip vieną svarbiausių žmogaus vertybių, kaip pozityvų požiūrį į kitus žmones per e-dienyną gavo visi gimnazijos bendruomenės nariai.

Tolerancijos dienos paminėjimas gimnazijoje buvo prasminga, atskirus dalykus integruojanti, mokinius vienijanti veikla, priminusi mums, koks gimnazistų, Tolerancijos dėlionės autorių,  nuomone, geras jausmas yra būti suprastam ir išgirstam, koks geras jausmas, kai tarp visų jautiesi lygiavertis.

Veikla, skatinanti tolerantiškumą, susikalbėjimą, pagarbą kitam, mokykloje nesibaigia datos paminėjimu – anot gimnazijos psichologės, tolerancija nėra duotybė, jos mokomės visa gyvenimą, nes tai kelias į laisvę, į suvokimą, kad pasaulyje gyvename ne vieni ir kad mokytis būti draugėje reikia nuolat.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja

Piešiniai
Erikos Vasiliauskaitės, Medos Laurinavičiūtės, Monikos Kančiauskytės,
Viktorijos Petrylaitės, Viltės Nacaitės