Istorijos pamoka muziejuje

prie pavadinimo_1024x461

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos Ib klasės mokiniams apibendrinamoji istorijos ciklo ,,Carų valdžioje“ pamoka vyko  Kelmės krašto muziejuje. Jis įsikūręs buvusiame dvare, kuris  glaudžiai susijęs su 1830–1831 m. vykusiu sukilimu. Sukilimo metu šis dvaras priklausė Juliui Gruževskiui.

Pirmiausia pirmokai susirinko salėje, kur muziejaus darbuotojas Rimantas Serva trumpai papasakojo dvarininkų Gruževskių giminės istoriją. Žvalgydamiesi po salę atpažinome bajoriško gyvenimo aplinką: baldus, veidrodžius, žvakides, paveikslus.

Kitoje muziejaus erdvėje buvo galima pamatyti Julių Gruževskį vaizduojantį animacinį veikėją, kuris pasakojo, kad jis buvęs Raseinių apskrities sukilėlių komiteto narys. Komitetas nutarė sukilimą pradėti rekrūtų pristatymo į Raseinius dieną – 1831 m. kovo 26-ąją, bet sukilimas prasidėjo Kelmės dvare anksčiau negu buvo numatyta. Viską lėmė aplinkybės: kovo 23-ąją Kelmėje beliejančius kulkas sukilėlius užklupo caro valdininkas, tad nebuvo kito kelio, tik pradėti sukilimą anksčiau. Taip Kelmės dvaras tapo sukilimo lopšiu. Deja, sukilėliai pralaimėjo ir daugeliui teko emigruoti, taip pat ir J. Gruževskiui. Išklausę pasakojimo ir pasiskirstę į keturias grupes gimnazistai turėjo atlikti pirmą užduotį – atsakyti į pateiktus klausimus apie sukilimo ginklus, mūšius, vadus ir jų likimus. Paminėtina, jog klausimai buvo pateikti ir į juos atsakyti reikėjo naudojantis informacinėmis technologijomis.

Kelmės muziejaus ekspozicijoje pamatėme unikalų eksponatą – 1863–1864 m. sukilimo vėliavą. Prisiminėme ir vieną šio sukilimo vadų – Antaną Mackevičių, kilusį iš Kelmės krašto Morkių kaimo. Tada mūsų laukė antroji užduotis: kadangi istorijos pamokų metu aptarėme du XIX a. vykusius sukilimus, reikėjo pateiktus faktus priskirti arba 1830–1831 metų, arba 1863–1864 metų sukilimams, arba tinkančius jiems abiems.

Paskutinei užduočiai atlikti perėjome į patalpą, kurioje įrengta valstiečių buities ekspozicija. Gimnazistų manymu, tai buvo pati sudėtingiausia užduotis, nes reikėjo nustatyti valstiečių buityje naudotų daiktų paskirtį. Nuo žirklių, iki niekad nematytų svarstyklių – viskas buvo nauja ir neįprasta.

Gimnazistams apsilankymas muziejuje buvo labai įdomus, sužinojome daug negirdėtų faktų, įtvirtinome išmoktas istorijos pamokose žinias, galėjome varžytis tarpusavyje atlikdami užduotis.

Amira Lindaitė