Filmo „Paliekant Memelį“ peržiūra

prie pavadinimo_1024x768

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras bendradarbiauja su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir dalyvauja šios institucijos inicijuojamuose projektuose. Neseniai minėtos komisijos Sekretoriato vadovo pavaduotoja, švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė pasiūlė gimnazistams ir mokytojams peržiūrėti 40 minučių trukmės filmą „Paliekant Memelį“. Filmo autorius Fred Finkelštein jį sukūrė remdamasis savo senelių, kurie Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, gelbėdamiesi nuo nacių, paliko Klaipėdą ir pabėgo į JAV, gyvenimo istorija.

Per anglų kalbos pamokas filmą žiūrėję gimnazistai pagilino savo anglų kalbos (filme kalbama angliškai) ir istorijos žinias. Per istorijos pamokas, kuriose aptariamos Lietuvos Nepriklausomybės netekimo išvakarės, nagrinėtos Klaipėdos krašto praradimo istorinės aplinkybės, J. Urbšio susitikimas su J. Ribentropu, Vokietijos grasinimas Lietuvai, jei jos vyriausybė nesutiktų atiduoti Klaipėdos krašto: ,,Reikalo imsis vokiečių kariuomenė, kuri nežinia kur sustos”. Istorijos pamokų metu kalbėta  ne tik apie politinius, ekonominius Klaipėdos krašto praradimo padarinius, bet ir apie iš šio krašto pasitraukusius pabėgėlius – per 10 tūkstančių žmonių. Taigi, žiūrėdami filmą „Paliekant Memelį“ mokiniai jau turėjo pakankamai žinių, kad galėtų suprasti, vertinti filme pateiktą iš Klaipėdos krašto pabėgusios žydų šeimos gyvenimo istoriją. Matyti vaizdai ir žmonių, išgyvenusių istorijos vadovėliuose aprašytus įvykius, pasakojimai suteikė mokiniams gilesnį istorijos supratimą.

Šiandien filmas ypač aktualus, mokiniai pamatė skirtingas žmonių reakcijas į tuos pačius istorijos faktus, galėjo įvertinti, kaip namų netektis paveikė mažus vaikus, kaip keitėsi, tarsi sugriuvo jų įprastas ir saugus vaikystės pasaulis. Kartu įvairios filme parodytos situacijos, išsakytos veikėjų mintys moko suprasti, užjausti, padėti.

Peržiūrėję filmą gimnazistai atliko užduotį: anglų kalba rengė matyto filmo recenziją – recenzijos rašymas yra svarbi užsienio kalbos mokymo programos dalis. Norintiems buvo sudaryta galimybė Zoom platformoje susitikti su filmo kūrėju, įspūdžiais iš susitikimo pasidalino jame dalyvavusi anglų kalbos mokytoja Asta Bilienė.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja

20220408_095423_1024x768