Atvirų durų savaitei-2022 pasibaigus

prie pavadinimo_1024x768

Kelmės J. Graičiūno gimnazijoje gegužės 16 – 20 d. vyko tradicinė Atvirų durų savaitė, kurios metu gimnazijos bendruomenė ne tik organizavo įvairius renginius, bet ir kvietė kitų mokyklų mokinius ir mokytojus juose dalyvauti.

Gimnazisto dieną vyko gimnazistų prezidento rinkimai, kuriems pasibaigus paaiškėjo, kad nuo 2022 m. rugsėjo gimnazistų savivaldai vadovaus III klasės mokinė Gabija Bužinskaitė. Tądien buvo kurtas Gimnazisto paveikslas ir etikos kodeksas, vyko protų mūšiai, įvairūs susitikimai, Erasmus+ projekto pristatymas, paramos akcija „Mėlyna-geltona“, dieną pabaigė piknikas gimnazijos kieme.

Sporto diena buvo skirta orientaciniam žygiui „Pažink Kelmę“. Šešios komandos, kurias sudarė penki žygeiviai ir vienas žurnalistas – pastarojo pareiga buvo parengti komandos ir jos veiklos žygio metu pristatymą – turėjo atrasti Kelmėje šešis objektus pagal užuominas, pvz.: Talentingų sportininkų kalvė, Pirmoji lauko galerija Kelmėje prie Vilbėno ir kt. Kiekvienoje stotelėje komandoms teko spręsti kryžiažodį, kurio raktinis žodis – kito objekto nuoroda. Pasibaigus žygiui paaiškėjo nugalėtojai: I vietą laimėjo IIIc klasės komanda, II-ąją – IIIa, o III-ąją – Ia klasės komandos. Visų komandų veiklas buvo galima pamatyti per gimnazijos TV.

Būsimųjų gimnazistų dieną gimnazijoje viešėjo būrys mokinių iš kitų rajono mokyklų. Juos sveikino direktorius Rimas Bielskis, linksmą Taškų medžioklę surengė mokytojos Romutės Kurmienės vadovaujamos trečiokės Gabija Norvaišaitė, Vytautė Pociūtė, Eva Narbutaitė, Kamilė Stonytė, o kiekvienas, atsakęs į pasirinktos srities – sporto, muzikos, istorijos, matematikos ir kt. – klausimą buvo apdovanotas gimnazistų sukurtais suvenyrais. Būsimiesiems gimnazistams buvo parodytas vaizdo filmas apie gimnaziją ir surengta ekskursija.

Knygos dieną buvo pristatyti trys Leidybos centre šiais mokslo metais išleisti leidiniai. Leidybos centro darbų pristatymas prasidėjo muzikos studijos „Obertonas“ ir gimnazistės Miglės Laurinavičiūtės atliekama jos pačios kūrybos daina iš autorinės rinktinės „Vasaros sapnas“. Dainų tekstų, muzikos autorė Miglė pati ir iliustravo rinktinę savo fotografijų ciklais „Dangus“, „Pavasaris“, „Eskizas“. Apie „Vasaros sapną“, kūrybines idėjas, įkvėpimo šaltinius, ateities svajones su Migle kalbėjosi muzikos mokytojas Svajūnas Klimas, kuris pamatęs merginos kūrinius ir paskatino juos išleisti atskiru leidiniu.

Šiemet buvo išleistas 23-asis gimnazijos Mokinių ir mokytojų kūrybos almanacho numeris. Pirmasis dienos šviesą išvydo 1998-aisiais – nuo tada tęsiasi tradicija kiekvieną pavasarį džiaugtis kūrybingų mokinių publikuotais darbais, ir tik pandemijos metu mokinių kūryba „persikėlė“ į internetinį Gimnazijos dienoraštį. Almanache – lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis parašyti rašiniai, eilėraščiai, gausu piešinių, linoraižinių, fotografijų, publikuojami muzikos kūriniai. Tradiciškai almanacho pristatymas prasidėjo nuo „Sugrįžimų“ skyriaus – šiemet su savo darbais į gimnaziją sugrįžo buvusi gimnazistė, dabar – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūros istorijos ir antropologijos specialybės II kurso studentė Agnė Jokubauskaitė, atsiuntusi pluoštą savo fotografijų.

Gimnazistams labai svarbi šeima ir artimi žmonės: apie šeimą, kurioje visi vienas kitą supranta, myli, padeda, kur tėvai – puikus pavyzdys vaikams, apie brangius artimuosius, vaikystės prisiminimus kalbama almanacho skyriuje „Mano vaikystės šviesa“. Skyriuje „Kas daro žmogų laimingą?“ gimnazistai mąsto apie dvasines vertybes ir materialių dalykų nepastovumą, apie asmeninės laisvės vertę ir laimę gyventi nepriklausomoje šalyje, apie pasiaukojimą, ramybę, tikslų siekimo svarbą. Skyriuje „Lietuva – mano Tėvynė“ pirmų klasių gimnazistai  rašo apie tai, kokia yra svarbi jiems Tėvynė, gimtoji kalba, kokia graži mūsų gamta, kokia ypatinga mūsų šalies istorija, kuria turime didžiuotis. Pirmokai kūrė sakmes ir šiurpes: įdomu skaityti kūrinius apie Perkūno dovanas, apie tai, kaip laumės atlygina darbštuoliams, apie velnią gudragalvį… Almanache publikuojamus anglų kalbos rašinius pristatė anglų kalbos mokytoja Ineta Leščiauskienė, o piešinius, linoraižinius, fotografijas – dailės mokytoja Irena Arlauskienė.

Knygos dieną buvo pristatytas Leidybos centre išleistas dviejų Kelmės miesto mokyklų – Jono Graičiūno gimnazijos ir „Kražantės“ progimnazijos – bendras mokinių kūrybos leidinys „Mes drauge“. Šis leidinys, anot jo sudarytojos Živilės Klimienės, – tai mokinių dovana savo mokykloms ir savo miestui. Knygos įžangoje rašoma: „Dvi Kelmės mokyklos susivienijo, kad parodytų, kokie kūrybingi yra jų mokiniai. Spalvos ir linijos, žodžiai ir fotoaparatu sustabdyta akimirka atskleidžia jaunų žmonių požiūrį į mus supantį pasaulį, meilę savo artimiesiems ir savo Tėvynei. Mokiniai kviečia mus pamatyti spalvotas debesų putas, per upelį permestą lieptą, išgirsti giedantį paukštį, prisiminti vaikystės nuotykius… Mes pamatysim, išgirsim, prisiminsime. Būsime drauge. Mūsų Kelmė graži, nes čia gyvena gražūs, kuriantys žmonės“. Renginyje dalyvavo ir jaunieji kūrėjai iš „Kražantės“ progimnazijos, kartu su jais buvusiai direktorei Laimai Simėnienei įteikta rinktinė „Mes drauge“, direktorei ir jos pavaduotojai Jurgitai Seselskienei padėkota už pritarimą bendro leidinio idėjai, už „Kražantės“ mokytojų subūrimą jį rengti. Plojimais susirinkusieji dėkojo ir gimnazijos mokytojams, kurie pateikė publikavimui savo mokinių kūrybą, prisidėjo, kad kūrybiniai darbai būtų išleisti: Inetai Leščiauskienei, Romutei Kurmienei, Vaidai Karabienei, Vilmai Paulauskienei, Redai Sakalauskienei, Irenai Arlauskienei, Svajūnui Klimui, Valerijai Puišienei,  Raimondai Andriuškienei, Vilmai Vipartienei, Virginijai Rimkuvienei, Ilijanai Petrauskienei, Mantvydui Burzdžiui.

Padėkos ir muzikos dieną direktorius Rimas Bielskis kreipėsi į mokinius, jų tėvelius, mokytojus, džiaugėsi bendruomenės pasiekimais, sutelktumu, dėkojo visiems, garsinusiems gimnazijos vardą olimpiadose, konkursuose, varžybose, bei jų mokytojams, visiems, padėjusiems įgyvendinti gimnazijos bendruomenės idėjas ir projektus. Tądien gimnazistams buvo įteiktos premijos: Sporto premiją, kurią įsteigė Kelmės sporto klubas ,,Rūta”, pelnė Ainaras Pranckevičius, ,,Amatų” premijos steigėjas vertimų biuro savininkas Nerijus Šarauskas ją įteikė Matui Markevičiui ir Kajui Gerbeniui. ,,Muzikos” premiją jos steigėjas Alvydas Šlefendorfas įteikė muzikos studijos “Obertonas” solistei Kamilei Stonytei. ,,Hipokrenės” premijos už kūrybinius laimėjimus, sėkmingą žurnalistinę veiklą laureate tapo Saulė Jankeliūnaitė, o ,,Mokslo” premiją už daugiausia laimėtų olimpiadų pelnė Vitas Račkauskas. Gimnazijos mecenato A. Mikalajūno premija už labai gerą mokymąsi, visuomeninę, kūrybinę veiklą įteikta Miglei Laurinavičiūtei. Koncertą gimnazijos  bendruomenei dovanojo muzikos studija “Obertonas”.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja