Gimnazijos mokytojai mokėsi Suomijoje

2022-09-05_spec

Kelmės J. Graičiūno gimnazija vykdo Erasmus+ projektą „Pažinti. Priimti. Mokyti(s)“, kuris yra skirtas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui įtraukiojo ugdymo srityje. Pagal šį projektą rugpjūčio 21-26 dienomis gimnazijos delegacija – anglų kalbos mokytojos Rasa Rimidytė-Liekienė ir Asta Bilienė, matematikos mokytojos Romutė Kurmienė ir Asta Pleikienė bei direktoriaus pavaduotoja Lijana Vaičiulytė – vyko į Suomiją, Tammerkoski vidurinę mokyklą Tamperėje. Tai vizualinio meno ir dizaino krypties vidurinė mokykla, kurioje mokosi 870 mokinių ir dirba 55 mokytojai. Įdomu, kad šioje mokykloje galima mokytis ir kinų kalbos. Vizito metu mokyklos mokiniai surengė ekskursiją po mokyklą, buvo stebėtos matematikos ir anglų kalbos pamokos.

Maarit Luhtala, direktoriaus pavaduotoja ir tarptautinių ryšių koordinatorė, supažindino su Suomijos švietimo sistema. Ugdymas Suomijoje yra nemokamas, todėl visi mokiniai yra aprūpinami mokymo priemonėmis ir kompiuteriais, yra pavežami į mokyklą. Mokiniai pradeda lankyti mokyklą nuo 7 metų. Klasėse mokosi 30 mokinių, menų klasėse – 25 mokiniai. Mokslo metai Suomijoje prasideda rugpjūčio 10 d. Baigę pagrindinę mokyklą mokiniai renkasi mokytis vidurinėje ar profesinėje mokykloje. Norintys mokytis mūsų aplankytoje mokykloje turi turėti ne mažesnį kaip 8 balų pažymių vidurkį, o stojantys į menų studijas laiko egzaminą. Mokiniai, norėdami gauti brandos atestatą, privalo laikyti 5 egzaminus, bet gali rinktis ir daugiau. Per metus mokykloje vyksta vienas tėvų susirinkimas.

Airi Tikkanen, specialioji pedagogė, supažindino su įtraukiojo ugdymo patirtimi Suomijos mokyklose. Mokinių gerove čia rūpinasi psichologai, socialiniai darbuotojai, o Tamperėje dirba psichologas, socialinis darbuotojas, specialioji pedagogė, trys medicinos darbuotojos ir gydytojas, kuris būna mokykloje dvi dienas per savaitę.

Pasitikėjimo kultūra – tai frazė, kurią vizito metu girdėjome labai dažnai. Stebėdamos pamokas matėme, kad mokytojai ir mokiniai pasitiki vieni kitais, nėra įtampos ir drausmės problemų pamokose. Mokiniai kelia rankas ir kantriai laukia, kol mokytojas leis kalbėti. Projekto veiklos buvo labai prasmingos, buvo įdomu susipažinti su viena geriausių švietimo sistemų Europoje.

 

Asta Bilienė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė