Gimnazistai sveikino mokytojus

2022-10-06_spec

Spalio 5-ąją, Mokytojo dieną, gimnazijoje buvo gausu gėlių, šypsenų, geros nuotaikos – gimnazistai sveikino savo mokytojus, klasės auklėtojus. Gimnazistų taryba, kurios veiklą koordinuoja psichologė Jovita Gerbenienė, abiturientai, muzikos studija ,,Obertonas” dovanojo savo mokytojams šventinį renginį. Aktų salėje jiems skambėjo muzika ir linkėjimai, kiekvienam įteiktas rožės žiedas. Žinoma, mokytojams reikėjo ir rimtai padirbėti: laikytas valstybinis brandos egzaminas – teko atsakyti į 10 klausimų, susijusių su mokykla, namų darbais, jaunimo žodynu… Mokytojai turėjo atlikti ir projektinę užduotį: suskirstyti į komandas, sugalvoję joms pavadinimus, mokytojai kūrė Mokytojo portretą. 15 minučių šauniai padirbėję savo kūrinius jie išradingai ir linksmai pristatė. Renginio pabaigoje sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, atsakingai rengusiems projektinį darbą mokytojams buvo įteikti brandos atestatai!