Gimnazistai dalyvavo verslumo ir inovacijų stovykloje

2022-10-07_spec

Spalio 7-ąją gimnazijos Ib ir Ia klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje verslumo ir inovacijų stovykloje, kurią organizuoja LJA (Lithuanian Junior Achievement).

Stovykloje dalyviai dirbo komandose ir Design Thinking metodikos pagalba sprendė problemas bei teikė savo pasiūlymus steigti jaunąją bendrovę. Design Thinking – įrankis, siūlantis kūrybiškai, smagiai ir struktūruotai pažvelgti į strategijų, produktų bei paslaugų kūrimą. Metodika orientuota į optimistinio požiūrio formavimą ir leidžia suprasti, jog kiekvienas komandos narys gali atlikti skirtingas užduotis ir būti pokyčiu kūrybinio proceso metu. Metodas padeda išsiaiškinti kliento poreikius ir tik atlikus daugybę interaktyvių analizių generuoti idėjas, kurti prototipus bei testuoti galimus problemos sprendimo būdus; išlaisvina iš nusistovėjusių mąstymo normų, įprastų problemų sprendimo formų ir leidžia pasireikšti kūrybiškumui, didžiausią dėmesį nukreipiant į galutinius vartotojo poreikius; skatina tarpusavio bendradarbiavimą ir komandos narių įsitraukimą. Svarbiausias metodikos bruožas – laisvė eksperimentuoti, dėl to jis ypač mėgstamas mokinių.

Mokiniai dirbo keliais etapais. Pirmiausia vyko pasiruošimas – komandos formavimas, atsakomybių pasidalinimas, iššūkio suvokimas. Tada informacijos rinkimas ir vartotojų poreikių išsiaiškinimas. Surinkus informaciją, ji struktūruota, interpretuota, suvoktos klientų įžvalgos ir sukonkretinta problema. Buvo sprendžiama problema, kaip ugdyti jaunų žmonių kompiuterinį raštingumą. Po to komandos generavo idėjas, ieškojo galimų sprendimų; kūrė prototipus (idėjoms suteikė formas bei eksperimentavo). Paskutiniame etape komandos atliko testavimą – prototipus pateikė rinkos įvertinimui, rinko grįžtamąjį ryšį ir išsiaiškino tobulinimo galimybes.

Stovykloje dalyvavę gimnazistai turėjo unikalią galimybę mokytis simuliacinėje darbo aplinkoje praktikuodami Design Thinking  metodą, kurio dėka dalyviai galės patys inicijuoti pokyčius ir kurti savo verslo ateitį.

Nerijus Šarauskas,
ekonomikos ir verslumo mokytojas metodininkas