„Kokybės krepšelis“ – naujų idėjų link!

2022-10-26_spec

Kelmės J. Graičiūno gimnazija dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas, lėšomis prisideda ir Kelmės rajono savivaldybė. Mūsų gimnazijos dalyvavimo šiame projekte tikslas – gerinti STEAM mokslų ugdymo kokybę tobulinant mokytojų kompetencijas bei modernizuojant ugdymo aplinką. Įpusėjus projekto vykdymo laikui, gimnazijoje vyko renginys „Kokybės krepšelis“ – naujų idėjų link!”, kuris buvo skirtas atliktoms veikloms pristatyti.

Į renginį susirinkę svečiai – Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, šios agentūros Švietimo pagalbos departamento direktoriaus pavaduotoja Inga Nekrošienė, projekto koordinatorė Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė, Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius, savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė, šio skyriaus vyriausios specialistės Vijoleta Norkutė, Daiva Stonienė, Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis ir kiti – pirmiausia buvo pakviesti į aktų salėje II klasių gimnazistams vykusią matematikos edukaciją „Matematika kitaip. Be logikos – nė žingsnio!“, kurią surengė matematikos mokytojos Romutė Kurmienė, Asta Pleikienė, Ilijana Petrauskienė. Gimnazistai, pasiskirstę į komandas, panaudodami ir modernias technologijas, dirbo įvairiose stotelėse:  „Erdvė“, „Skaičiuotuvo galimybės“, „Viktorina su Kahoot“, „Gyvatėlė“, „Hanojaus bokštas arba blynų kepimas“, „Tikimybės“, „Pasitelk logiką ir žinias“ – taip apsilankę visose stotelėse mokiniai geriau suvokė matematiką ir logiką, ugdė erdvinį mąstymą. Gimnazijoje eksponuota antrokų parengtų projektinių darbų paroda „Ateities matematika“.

Naujai įkurtoje Gamtos mokslų laboratorijoje, kuri pradėta rengti 2021 m. lapkričio mėnesį, o paskutinieji darbai atlikti 2022 m. birželio pabaigoje, svečius pasitiko fizikos mokytoja Rasa Gabšytė, biologijos mokytojos Danutė Butkuvienė ir Virginija Rimkuvienė bei chemijos mokytoja  Jurgita Jafimovienė, kuri ir pristatė šią edukacinę erdvę, pasiūlė apžiūrėti naujai įsigytas priemones laboratoriniams, praktiniams fizikos, chemijos, biologijos darbams atlikti. Susirinkusieji pažiūrėjo ir kelių minučių mokinių veiklą laboratorijoje pristatantį vaizdo filmą.

Muzikos studijoje randa savo vietą ir technologijos – muzikos mokytojas Svajūnas Klimas  papasakojo svečiams apie jas ir vaizdo įrašu pademonstravo kompiuterinių muzikos technologijų galimybes mokantis muzikos, ją kuriant.

Kitoje edukacinėje erdvėje – 3D klasėje – svečiai susipažino su šioje klasėje naudojamais mokymosi išteklių pavyzdžiais: inžinierius programuotojas Mantvydas Burzdžius  pademonstravo, kaip veikia 3D efektas ir kaip vaizdžiai galima pamatyti ląstelę, žmogaus skeleto dalis… Mokiniai, naudodamiesi internetiniu reflektavimo įrankiu Reflectus taip įvertina gamtos mokslų pamokas 3D klasėje: “Informacija 3D klasėje pateikiama žymiai įdomiau, pamatome viską raiškiau ir vaizdingiau, tai mums padeda labiau viską įsiminti; 3D klasėje gaunama informacija suprantamesnė, įdomesnė ir geriau įsisavinama; žiūrėdami gyvą medžiagą 3D klasėje esame labiau susidomėję tiriamais objektais bei geriau ją įsimename“. 3D klasės išteklių naudojimas ir yra vienas iš būdų sudominti, motyvuoti mokinius, mokyti juos kitaip, vaizdžiai, pasitelkiant inovatyvias priemones. Paminėtina, kad 3D edukacinių filmų ištekliai yra įgarsinti angliškai ir turi lietuviškus subtitrus, taigi mokiniai turi galimybę ir tobulinti anglų kalbos gebėjimus.

Informacijos centre svečius pasitiko jo vadovė Loreta Šuklienė ir supažindino su mokiniams teikiamomis sąlygomis jame dirbti ir per pamokas, ir savarankiškai. Svečiai susidomėję vartė gimnazijos Leidybos centre išleistus leidinius: mokinių ir mokytojų kūrybos almanachus, autorinės mokinių kūrybos rinktines… Šie leidiniai – kūrybinės minties ir technologinių sprendimų rezultatas.

Technologijų centre technologijų mokytojas Martynas Turevičius pristatė „Kokybės krepšelio“ lėšomis įsigytą modernią techniką – nuo kompiuterių iki 3D spausdintuvų, lazerinių graviravimo, frezavimo staklių. Svečiai pažiūrėjo vaizdo filmą, kaip su šia įranga yra dirbama, apžiūrėjo mokinių darbų parodėlę.

Pokabiui „Kokybės krepšelis“ – naujos ugdymo(si) galimybės“ svečiai ir gimnazijos projekto įgyvendinimo komanda susirinko konferencijų salėje. Čia apie įgyvendintas ir būsimas projekto veiklas kalbėjo gimnazijos direktorius Rimas Bielskis, pasisakė NŠA direktorė R. Krasauskienė, NŠA Švietimo pagalbos departamento direktoriaus pavaduotoja I. Nekrošienė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė A. Žukauskienė, Kelmės rajono vadovai. Aptartas projekto įgyvendinimas gimnazijoje, gimnazijos bendruomenės sutelktumas, atsakomybė ir kūrybiškumas taikant įgytas priemones, įkurtas erdves, organizuojant edukacinius renginius. Pastebėta, kad daugelis reikšmingų dalykų gimnazijoje padaroma, nes čia vyrauja kolegiškumas, supratingumas, pagarba kiekvienam bendruomenės nariui. Kalbėta ir apie tai, kaip gimnazijos edukacinėmis erdvėmis galėtų pasinaudoti ir kitų rajono mokyklų mokiniai. Anot kalbėjusių, gimnazija turi tikslą ir žino, kaip jį pasiekti. Svarbiausias tikslas – kad mūsų gimnazistai ugdytųsi modernioje, suprasti, pažinti, tyrinėti skatinančioje aplinkoje ir kad gerėtų jų mokymosi pasiekimai.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja