Matematikos mokytojų susitikime – apie atnaujintas programas

2022-12-16_spec3

Tęsiasi dar 2021 metais prasidėjęs Jono Graičiūno gimnazijos, „Kražantės“ progimnazijos ir „Aukuro“ pagrindinės mokyklos matematikos mokytojų bendradarbiavimas: gruodžio 14 dieną į tradicinį susitikimą gimnazijoje rinkosi šių trijų Kelmės mokyklų matematikės. Susitikimo tikslas buvo apžvelgti atnaujintas matematikos bendrąsias programas, būsimus pokyčius, aptarti buvusias ir planuoti naujas trijų mokyklų matematikos mokytojų bendras veiklas.

Susitikimo metu buvo dalintasi žiniomis iš įvairių mokymų, kalbėta apie pokyčius atnaujinamoje matematikos programoje, palyginta, kokie esminiai skirtumai yra tarp 2008 m. ir atnaujintų programų – pastarosiose numatytas nuoseklus matematikos turinio dėstymas, didesnis dėmesys skiriamas matematikos supratimui, teiginių ir formulių įrodymui. Mokytojos aptarė mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą: buvę trys mokinių pasiekimų lygiai – patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis – keičiami į keturis: slenkstinį, patenkinamą, pagrindinį, aukštesnįjį. Kalbėtasi apie tarpinius mokinių žinių patikrinimus, valstybinį brandos egzaminą, apie galimybę mokiniams rinktis modulius ir kt. Aptarta „vėluojančių“ vadovėlių problema, atskiros programos temos, kurios turės būti išdėstomos kitose, nei iki šiol, klasėse; dalintasi įžvalgomis apie metodikas, išteklius, kurie būtų galimi ir prasmingi mokant matematikos. Mokytojos diskutavo ir įtraukiojo ugdymo tema.

Susitikimo, kurį organizavo gimnazijos matematikos mokytojos Romutė Kurmienė, Ilijana Petrauskienė ir Asta Pleikienė, metu pasidalinta ne tik gerąja patirtimi, bet ir šiluma, draugiškumu, šv. Kalėdų laukimo nuotaika!

Romutė Kurmienė,
matematikos mokytoja metodininkė