Edukacijos Šiaulių STEAM centre

2023-01-23_spec

Grupė Kelmės J. Graičiūno gimnazijos I, II ir IV klasių mokinių vyko į  VU Šiaulių akademijos STEAM centrą, kuriame atliko įvairius tiriamuosius darbus. Užsiėmimai leido gimnazistams praktiškai panaudoti savo biologijos, fizikos pamokose įgytas žinias bei tobulinti darbo laboratorijose įgūdžius, susipažinti su aukštos kokybės modernia įranga.

Jauniausieji gimnazijos mokiniai, lydimi fizikos mokytojos Rasos Gabšytės, STEAM centro fizikos ir inžinerijos laboratorijoje bandė nustatyti vandens savitąją garavimo šilumą, ištirti sūraus vandens elektrinį laidumą. Bandymų metu mokiniai sužinojo, jog kondensuodamiesi garai atiduoda tokį pat kiekį šilumos, kokio reikia jiems susidaryti, ir patys atliko skaičiavimus šiam fizikiniam dydžiui rasti. Edukacija „Šiluminių ir elektrinių gamtos reiškinių tyrimas“ supažindino pirmokus ir su elektrolito sąvoka, jie analizavo, kaip tirpalo elektrinis laidumas priklauso nuo druskos koncentracijos. Eksperimentai buvo susieti ir su kompiuterinėmis technologijomis – gimnazistai mokėsi naudotis programine įranga „Vernier graphical analysis“.

II klasių mokiniai tyrė kitą fizikinį dydį – apšvietą. Tiriamojo darbo „Mokymosi patalpos apšvietos tyrimas“ metu jie stengėsi išsiaiškinti, koks yra tinkamas apšvietimas, kiek ir kokių šviesos šaltinių reikia specifiniais atvejais. Mokiniai mokėsi išmatuoti apšvietą lauke bei skirtingose patalpose, įvertinti natūralios apšvietos koeficientą. Įgytas teorines žinias reikėjo panaudoti  braižant mokomosios patalpos planą ir palyginti gautus rezultatus su darbo vietų apšvietos higienos normomis. Sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės laboratorijoje gimnazistai sužinojo, kokią įtaką apšvietimas daro žmogaus sveikatai bei darbingumui – tai ypač svarbu besimokantiems jaunuoliams.

Grupė vyriausiųjų mokyklos mokinių kartu su biologijos mokytoja Danute Butkuviene siekė ištirti, kokia temperatūra yra optimaliausia mielių anaerobiniam kvėpavimui, koks substratas yra tinkamiausias intensyviai fermentacijai. Tiriamasis darbas „Mielių lenktynės“ leido išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis mielės išskiria daugiausia anglies dioksido dujų – šiuos rezultatus užfiksuoti mokiniams padėjo šiuolaikinė aparatinė įranga. Gautus duomenis ketvirtokai, panaudodami savo matematinius gebėjimus, mokėsi pateikti įvairių skaičiavimų lentelėse, grafikuose, prisiminė biologijoje svarbias priklausomojo, nepriklausomojo kintamojo sąvokas. Patirtis biologijos ir chemijos laboratorijoje buvo labai aktuali bei naudinga valstybiniam brandos egzaminui besiruošiantiems IV klasių mokiniams.

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija aktyviai puoselėja STEAM ugdymą. Užsiėmimai naujose, inovatyviose erdvėse ne tik supažindina mokinius su naujomis technologijomis, padeda praktiškai pritaikyti įgytas pamokose žinias, bet ir leidžia pajusti darbo gyvybės mokslų laboratorijose specifiką – taip ugdomos jaunuolių karjeros kompetencijos. Išvyką į Šiaulių STEAM centrą finansavo Kelmės rajono savivaldybė pagal Gabių mokslui ir talentingų vaikų ugdymo ir skatinimo  programą. Mūsų gimnazistai, įgyvendindami šią programą, turės galimybę dalyvauti dar keliose edukacijose, kurios vyks Šiaulių STEAM centre: „Cheminės pusiausvyros tirpaluose analizė“, „Roboto dirbtinio intelekto programavimas“, „Dirbtinis inkstas“ ir kt.

Gabija Norvaišaitė