Gimnazistai dalyvavo KTU organizuotame matematikų konkurse

2023-01-30_spec-3
Siekiant sudaryti kuo geresnes sąlygas gimnazistų matematinių gebėjimų ugdymui, suteikti mokiniams galimybę įsivertinti savo žinias platesniu mastu, bendrauti su kitų mokyklų jaunaisiais matematikais, tradiciškai gimnazijos mokiniams siūloma ir jie dalyvauja KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto organizuojamame respublikiniame prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkurse. Į jį iš visos Lietuvos susirenkantys 9-12 klasių mokiniai sprendžia KTU dėstytojų parengtas užduotis. Geriausiai šiame konkurse pasirodžiusieji džiaugiasi ne tik puikiais prizais, bet ir įgyja galimybę be konkurso dalyvauti Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje. Laimėjimai pastarojoje atveria kelius į pasaulinius jaunųjų matematikų konkursus. Šiais metais į KTU dalyvauti konkurse atvyko 512 mokinių.
Iš mūsų gimnazijos į konkursą, lydimi matematikos mokytojos Ilijanos Petrauskienės, šiemet vyko aštuoni I-IV klasių gimnazistai: trečiokai Edvinas Averlingis, Augustas Elskis, Rokas Kuskys, Justas Miliauskas, Deimantė Vitkutė, ketvirtokas Paulius Navikas, antrokas Vilius Sinkevičius ir pirmokas Adrijus Ždanko (2022 metais konkurse  dalyvavo penki mūsų gimnazijos mokiniai). Išsprendę uždavinius mokiniai dalyvavo protmūšyje „Vanduo, oras, žemė“.
 
Į konkursą mokinius atlydėję matematikos mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Įdomesni tikimybių teorijos ir statistikos uždaviniai“.
Ilijana Petrauskienė,
matematikos ir IT mokytoja metodininkė