Gimnazijos edukacinėse aplinkose vyko užsiėmimai mokytojams

2023-02-15_spec

Mokinių žiemos atostogų metu gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė Jurgita Jafimovienė, fizikos mokytoja metodininkė Rasa Gabšytė ir biologijos mokytoja metodininkė Danutė Butkuvienė Kelmės rajono gamtos mokslų mokytojoms surengė mokymų „Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“ I modulio užsiėmimą „Kūrybiškumo ugdymas per praktiką“. Jo metu buvo pristatyta gimnazijoje įkurta gamtos mokslų laboratorija, aptartos kūrybinės, patirtinės mokinių veiklos, jų įtaka mokymosi motyvacijai, mokinių pažangai. Gimnazijos 3D klasėje pademonstruoti vaizdo išteklių pavyzdžiai, jų galimybės, pritaikymas dėstant biologiją, fiziką, chemiją. Aptarta mokinių refleksija apie pamokas, vykstančias šiose edukacinėse aplinkose. Gamtos mokslų laboratorija gimnazijoje įkurta, 3D klasės ištekliai atnaujinti projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis. Užsiėmimą gimnazijos mokytojos surengė kartu su Kelmės švietimo pagalbos tarnyba.