Gimnazistai – fizikos ir chemijos edukacijose Kaune

2023-03-03_spec

Kovo 2 d. I ir II klasių gimnazistai kartu su chemijos mokytoja Jurgita Jafimoviene ir fizikos mokytoja Rasa Gabšyte vyko į Kauno VII forto STEAM laboratorijas, kur dalyvavo fizikos edukacijoje „Skysčių fizika“ ir chemijos edukacijoje „Nuo rūdų iki rūdžių“. Mokiniai, išklausę teorines paskaitas, tobulino praktinius įgūdžius: atliko bandymus, kurių metu nustatė įvairių skysčių fizikines savybes, iš skysčių tirpalų elektrolizės būdu išskyrė varį, gamino „auksinę“ monetą. Edukacijos finansuotos iš projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų.

Rasa Gabšytė,
fizikos mokytoja metodininkė