Erasmus projekto veiklos – Portugalijoje

2023-04-05_spec

Kelmės J. Graičiūno gimnazija vykdo Erasmus+ projektą „Pažinti. Priimti. Mokyti(s)“, kuris yra skirtas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui įtraukiojo ugdymo srityje. Įgyvendinant šį projektą jau stebėtas ugdymo procesas Suomijos mokykloje, dalyvauta mokymuose Islandijoje, o 2023 m. kovo 20-25 dienomis mokytojų komanda – direktorius Rimas Bielskis, anglų kalbos mokytoja ir projekto koordinatorė Ineta Leščiauskienė, IT ir matematikos mokytoja Ilijana Petrauskienė, rusų kalbos mokytoja Genė Macaitienė, istorijos mokytojos Rima Servienė ir Reda Sakalauskienė vyko į Portugaliją, Porto miesto Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis mokyklą, stebėti pamokų, kitos ugdomosios veiklos.

Pirmą vizito dieną buvome sutikti mokyklos direktorės Isabel Silva ir projekto koordinatorės Irene Enes, supažindinti su mokykla – joje mokosi 1800 mokinių nuo 3 iki 18 metų, tad pati mokykla įsikūrusi keturiuose pastatuose. Maloniai nustebino apsilankymas pradinių klasių dalyje, kai vienoje iš klasių buvome pristatyti: ,,Svečiai, mokytojai  iš Lietuvos“, ir čia pat mokytojas, paėmęs gaublį, mokinukams parodė, kur yra Lietuva – ugdymas vyksta nuolat. Kadangi mūsų vizito tikslas – įtraukusis ugdymas, tad jau pirmą dieną pamatėme, kaip šio ugdymo nuostatos įgyvendinamos Porto mokykloje, kaip mokiniai kartu su mokytojais ir specialiaisiais pedagogais padeda negalią turintiems vaikams. Carolina Michaëlis mokykla turi turtingą mokymo bazę, laboratorijas, biblioteką, poilsio erdves. Klasėse gali būti iki 30 mokinių.

Pirmos vizito dienos popietę stebėjome portugalų kalbos pamoką, vėliau – biologijos praktinės veiklos pamoką, matematikos, anglų kalbos, istorijos pamokas bei fizikos klubo praktinių veiklų užsiėmimą laboratorijoje. Labai įdomu buvo stebėti integruotą matematikos ir anglų kalbos pamoką negalią turinčių vaikų grupėje. Šioje pamokoje portugalų, anglų kalbos ir matematikos įgūdžiai buvo lavinami atliekant praktines užduotis, pamoką vedė šių dalykų mokytojai bei specialioji pedagogė, dalyvavo keturi skirtingo lygio negalią turintys mokiniai.

Pokalbių su mokyklos direktore ir mokytojais metu aptarėme įvairius kilusius klausimus apie  įtraukųjį ugdymą. Šioje srityje Portugalijoje darbas vyksta jau nuo 1990 metų, sukaupta didžiulė patirtis ir tikrai gavome išsamius atsakymus į mums rūpimus klausimus. Portugalijoje už įtraukųjį  ugdymą pirmiausia atsakinga mokykla – mokyklos administracija sudaro EMAI grupę koordinuotam darbui su specialiųjų poreikių mokiniais, mokykloje yra nusprendžiama, kokių dalykų mokyti, kokie mokytojai ir specialistai dirbs, kokias priemones naudoti, numato, ar bus reikalingas praktinis mokymas ir kt. Mokiniai, kurie turi ne itin sunkią negalią, mokosi kartu su visa klase, tačiau ne visus mokomuosius dalykus. Apie 40 proc. užsiėmimų yra individualūs arba mokomasi nedidelėse panašią negalią turinčių mokinių grupėse. Šie mokiniai įgyja praktinių gyvenimo įgūdžių ir padėdami mokyklos darbuotojams: valytojoms, dirbantiems valgykloje,  žmonėms, tvarkantiems mokyklos aplinką. Specialiųjų poreikių mokiniai vertinami kaip ir visi – 20 balų sistema, bet jie nebūtinai mokosi iki 12 klasės, nelaiko baigiamųjų egzaminų, o sulaukę 18 metų gauna pažymą apie mokyklos lankymą.

Vizito metu aplankėme istorines, įžymias Porto miesto vietas, gėrėjomės turtingu miesto istoriniu paveldu, likome sužavėti fado dainų vakaru. Projekto programa buvo naudinga, turininga, įspūdinga. Dienos Portugalijoje, Porte, pralėkė labai greitai, išsivežėme į Lietuvą daugybę minčių ir mums dovanotą žmonių šilumą.

Reda Sakalauskienė,
istorijos mokytoja metodininkė