Gimnazijoje diskutuota apie matematikos pamokas

2023-04-28_spec

Tęsiant Kelmės miesto mokyklų – „Aukuro“ pagrindinės, „Kražantės“ progimnazijos ir Jono Graičiūno gimnazijos – matematikos mokytojų bendradarbiavimą, balandžio 25 d. gimnazijos matematikos mokytojos Romutė Kurmienė, Asta Pleikienė, Ilijana Petrauskienė organizavo susitikimą tema „Kūrybiškas požiūris į matematikos pamoką“.

Matematikos mokytojos diskutavo apie pamokos struktūros, uždavinių kėlimo svarbą, aptarė klausimus, susijusius su mokinių vertinimu. Buvo peržiūrėtas mokytojos R.Kurmienės pamokos vaizdo įrašas, diskutuota apie įvairių metodų taikymą, mokinių kūrybiškumo ir kitų kompetencijų ugdymą mokant matematikos. Mokytojos aptarė ir atnaujintų matematikos programų aktualijas.

Romutė Kurmienė,
matematikos mokytoja metodininkė