Atvirų durų savaitės-2023 atgarsiai

2023-05-11_spec

Kelmės J. Graičiūno gimnazijoje gegužės 3-9 d. vyko tradicinė Atvirų durų savaitė, kurios metu organizuoti įvairūs renginiai, į juos kviesti ir kitų rajono mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Būsimųjų gimnazistų diena buvo skirta susipažinti su gimnazija visiems norintiems čia mokytis, o Gimnazistų dieną vyko mokinių savivaldos organizuoti renginiai: gimnazistų prezidento rinkimai, kuriems pasibaigus paaiškėjo, kad nuo 2023 m. rugsėjo šias pareigas eis IIIb klasės mokinys Edvinas Averlingis; pristatytas Slovėnijoje vykęs tarptautinis projektas „Merginos skaitmeniniame pasaulyje: išmaniai ir kūrybingai“, kuriame dalyvavo trečios klasės gimnazistės Jomantė Ancikevičiūtė, Augustė Jucevičiūtė ir Deimantė Vitkutė. Gimnazijos bendruomenei parodytas mokytojos Valerijos Puišienės ir jos mokinių sukurtas spektaklis „Vaikų namai „Mėlynoji jūra“. Savo studijų programas gimnazistams pristatė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos atstovės. Vėliau buvo renkama šauniausia klasė: pasiskirstę į komandas gimnazistai dalyvavo protmūšyje, varžėsi smiginio ir baudų mėtymo rungtyse, atliko kūrybines užduotis. Pasibaigus šioms veikloms ir suvedus visų komandų rezultatus buvo išrinkta šauniausia klasė – ja tapo IIIc! Gimnazistų dieną išdalintos įvairios nominacijos mokiniams ir mokytojams.

Knygos dieną buvo pristatytas gimnazijos Leidybos centre išleistas 24-as Mokinių ir mokytojų kūrybos almanacho numeris. Jame publikuojama beveik šimto autorių kūryba: lietuvių, anglų kalba rašyti rašiniai, eilėraščiai, esė, įvairia technika atlikti dailės darbai. Išskirtinis šio numerio prozos, neretai – ir poezijos bruožas yra meilė artimiesiems, pagarba šeimos istorijai. Kaip pastebi gimnazistai, šeimoje mes pirmiausia gauname visa tai, kas svarbiausia žmogaus gyvenime: besąlygišką meilę ir supratingumą, atjautą ir pagalbą. Į visiems brangią vaikystę nukelia pirmokų sukurtos pasakos, svarbios įžvalgos publikuojamos almanacho skyriuose „Laiškai“, „Mano mokytojas“, „Pažinimo džiaugsmas“. Almanacho „Sugrįžimų“ skyriuje publikuojamos 2006 m. gimnaziją baigusio, dabar – gydytojo odontologo Ričardo Andriuškos naktinio dangaus, gamtos reiškinių ir stichijų fotografijos. Ričardas yra Lietuvos dangaus vaikytojų (angl. Sky Chasers LT) grupės narys. Knygos dienos renginį vedė leidinio sudarytoja gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė, dailės kūrinius pristatė mokytoja Irena Arlauskienė, anglų kalbos darbus – mokytoja Ineta Leščiauskienė, o gimnazijos bibliotekininkė Vida Bartkevičienė paskelbė, jog aktyviausia metų skaitytoja yra Ib klasės mokinė Valda Šilerytė – jai skirta ir dovana.

Mokslo dieną organizuotas renginys „STEAM – mokytis smagiau!”. Jo metu edukacinės veiklos, kuriomis siekta parodyti mokslų tarpdiscipliniškumą, paskatinti mokinius veikti praktiškai, bendradarbiaujant komandose, vyko šešiose stotelėse. Komandos, kurias sudarė gimnazijos ir „Kražantės“ progimnazijos mokiniai, gamtos mokslų laboratorijoje kartu su chemijos mokytoja Jurgita Jafimoviene atliko bandymus su skirtingo tankio skysčiais ir sukūrė „spalvų bokštą“, aiškinosi mišinių išskirstymą chromotografijos metodu – šis metodas naudojamas ir kriminalistikoje. Kartu su fizikos mokytoja Rasa Gabšyte mokiniai gilinosi į garso ekologijos ir patalpų apšvietimo temas: atliko garso ir šviesos matavimus, nustatė draugiškiausius žmogui ir aplinkai buities prietaisus, išsiaiškino, kaip susikurti tinkamai apšviestą darbo vietą. Kartu su biologijos mokytoja Danute Butkuviene 3D klasėje žiūrėti įvairūs trimačiai vaizdo ištekliai ir spręsti laiptažodžiai, muzikos ir garso įrašų studijoje muzikos mokytojas Svajūnas Klimas pasakojo apie muzikos ir matematikos ryšį, mokiniai kompiuterinių muzikinių programų pagalba susipažino su šiuolaikiniais muzikos komponavimo principais. Matematikos stotelėse mokiniai kartu su mokytojomis Romute Kurmiene, Asta Pleikiene, Ilijana Petrauskiene gilino geometrijos žinias: lankstė, dėliojo, atpažino figūras, aptarė jų savybes, pritaikymą praktikoje. Technologijų centre mokytojai Martynas Turevičius ir Lijana Vaičiulytė supažindino su modernių technologijų galimybėmis, kiekvienas mokinys pasigamino ženklelį su renginio simbolika. Renginio pabaigoje buvo aptartos visos edukacinės veiklos, žiūrėtos dienos nuotraukos, padėkota organizatoriams ir jų padėjėjams – IIIb klasės gimnazistams.

Padėkos ir muzikos dieną gimnazijos bendruomenę sveikino ir už metų veiklą dėkojo direktorius Rimas Bielskis. Apdovanoti gimnazijoje teikiamų premijų laureatai: „Mokslo“ premiją pelnė IIIb klasės mokinys Edvinas Averlingis; už kūrybinius pasiekimus teikiamos „Hipokrenės“ premijos laureatė – Ia klasės mokinė Goda Rukšytė; „Muzikos“ premija, kurią įsteigė ir teikia p. Alvydas Šlefendorfas, apdovanoti du IV klasės gimnazistai, muzikos studijos „Obertonas“ muzikantai Gvidas Gajauskas ir Dovydas Minelga; dvi ketvirtokės – Aurėja Karabaitė ir Donata Valošinaitė – pelnė Nerijaus Šarausko vertimų biuro įsteigtą „Amatų“ premiją; tinklinio sporto klubo „Rūta“ įsteigtą „Sporto“ premiją IVa klasės mokiniui Nojui Tamašauskiui įteikė šio klubo prezidentas Darius Barauskis. Antano Mikalajūno premija už akademinius pasiekimus ir aktyvią visuomeninę veiklą įteikta IVc klasės mokinei Gabijai Norvaišaitei. Džiugu, kad šiemet Gabija pelnė ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros įsteigtą premiją už konkursinį darbą (vadovas P. Sungaila) apie indukuotų pliuripotentinių kamieninių ląstelių panaudojimą gydant aklumą – premija gimnazistei buvo įteikta Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose vykusiame renginyje „DNR dienos Lietuvoje“.

Tądien koncertą gimnazijos bendruomenei surengė mokytojo Svajūno Klimo vadovaujamos muzikos studijos „Obertonas“ nariai: Ugnius Myniotas, Kamilė Stonytė, Vėjūnė Vasiliauskaitė, Karina Ostrauskaitė, Evelina Andrijauskaitė, Mykolas Karyzna, Haroldas Žičkus, Gvidas Gajauskas, Dovydas Minelga.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja