Sėkmės jums, 83-osios laidos abiturientai!

2023-05-29_spec

Gegužės 26-ąją gimnazijos 83-osios laidos abiturientams vyko Atsisveikinimo su mokykla šventė: skambėjo paskutinis skambutis, paskutinę pamoką vedė klasės auklėtojai Virginija Rimkuvienė, Nerijus Šarauskas, Vilma Paulauskienė, aktų salėje abiturientus sveikino mažieji draugai iš  „Ąžuoliuko“ lopšelio-darželio, mūsų gimnazijos trečiokai. Į susirinkusius abiturientus, jų tėvelius, mokytojus kreipėsi direktorius Rimas Bielskis, abiturientams sėkmės linkėjo jų pirmosios mokytojos, auklėtojų vardu kalbėjo N. Šarauskas, mokyklai padėkos žodį tarė tėvelių atstovės. Prasmingą ir nuoširdžią programą parengė ir patys abiturientai. Visa gimnazijos bendruomenė linki 83-osios  laidos abiturientams sėkmės ir paties tiesiausio gyvenimo kelio!