Gimnazijos mokytojai – metodinių priemonių recenzentai

2023-11-14_spec

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos mokytojai – ne tik aktyvūs įvairių mokymų, seminarų dalyviai, bet ir patys dalijasi savo sukaupta gerąja patirtimi, skaito pranešimus, rengia mokymus kolegoms, organizuoja metodines dienas, vertina, recenzuoja įvairias mokymo priemones.

Ekonomikos ir verslumo mokytojas metodininkas Nerijus Šarauskas kartu su kolegomis iš gimnazijų, aukštųjų mokyklų recenzavo keletą metodinių priemonių: 2023 metais pasirodžiusias Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytojų parengtas mokytojo ir mokinio knygas „Ugdymas(sis) tvarumui. Aplink ekonomikos pasaulį su Šakaliukais“ bei Lietuvos laisvosios rinkos instituto išleistą vadovėlį „Ekonomika per 31 valandą“, pritaikytą atnaujintoms bendrojo ugdymo programoms. Pasak mokytojo N. Šarausko, minėtas vadovėlis, skirtas šešiolikmečiams-septyniolikmečiams, padės įgyti ir ekonomikos žinių, ir gebėjimų savarankiškai ir kritiškai vertinti socialinės tikrovės procesus, ugdys ekonominių sprendimų priežasčių ir padarinių suvokimą. Šiuo vadovėliu naudosis ir būsimieji mūsų gimnazijos antrokai. Knygos „Ugdymas(sis) tvarumui. Aplink ekonomikos pasaulį su Šakaliukais“, skirtos vaikams, jaunesnio amžiaus mokiniams, turinys, recenzento nuomone, atitinka skirtingo amžiaus vaikų poreikius. Knygos personažai Šakaliukas ir Šakalytė žaismingai kartu su besimokančiaisiais keliauja per visus skyrius, kuriuose gvildenamos aktualios ir gyvenimiškos temos, padeda mokiniams naują mokymosi medžiagą sieti su jau turimomis žiniomis ir patirtimi, savo aplinka. Mokytojo knyga, anot N. Šarausko, padeda mokytojui planuoti ir organizuoti ugdymo turinį įgyvendinant programą: kiekvienai temai įvardijamas tikslas, metodai, pateikiamos sąvokos, numatomas rezultatas ir pasiekimai.

Anglų kalbos ir istorijos mokytojos metodininkės Rasa Rimidytė-Liekienė ir Rima Servienė vertino Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos į gimnaziją atsiųstą JIVO instituto (JAV) anglų kalba parengtą Holokausto temai dėstyti skirtą informacinę-metodinę medžiagą apie Vilniuje gimusią ir Holokaustą išgyvenusią žydų mergaitę Bebą, pateikė pasiūlymus, kaip geriau šia medžiaga naudotis ugdant mokinius. Anot gimnazijos mokytojų, minėta metodinė medžiaga puikiai pritaikoma įvairaus amžiaus mokiniams: užduotys, kaip ir joms atlikti reikalingas žodynas, diferencijuotos pagal anglų kalbos mokėjimo lygmenis, gausūs istoriniai šaltiniai pateikiami įvairiose laikmenose ir įvairiu formatu, mokytojai gali sėkmingai organizuoti  integruotas istorijos – pilietiškumo – anglų kalbos pamokas, kitas edukacines veiklas. Tokias pamokas gimnazijoje sėkmingai bendradarbiaudamos vedė mokytojos R. Rimidytė-Liekienė ir R. Servienė, taip praktiškai panaudodamos minėtus mokymo(si) išteklius.

Džiaugiamės, kad gimnazijos mokytojai aktyviai bendradarbiauja su šalies ir užsienio organizacijomis, institucijomis, kad mūsų mokytojų nuomonė yra svarbi vertinant metodinius leidinius.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja