Gimnazijos antrokams – apie karjeros galimybes

2023-11-15_spec

Šie mokslo metai labai svarbūs gimnazijos antrokams. Pavasarį jie turės rinktis tolesnę mokymosi įstaigą, nuspręsti, kokius dalykus mokysis III-IV klasėse.

2023 m.  spalio 23-27 dienomis gimnazijos karjeros specialistė Loreta Šuklienė atliko tyrimą, kuris parodė, kad visi antrų klasių mokiniai planuoja tęsti mokymąsi gimnazijos III-oje klasėje. Antrokai taip pat apsvarstė ir savo tolesnes veiklas. Pabaigę gimnaziją dauguma mokinių planuoja siekti aukštojo išsilavinimo Lietuvoje, 26 proc. dar nėra tvirtai apsisprendę, kur mokysis ar dirbs.

Klasės valandėlių metu diskutuota apie profesijos pasirinkimą lemiančius veiksnius, motyvus,  dažniausiai daromas profesijos rinkimosi klaidas ir kt. Gimnazistams buvo pristatytos mokslų studijų sritys, studijų programos ir apžvelgta, kokių gebėjimų, akademinių dalykų ir žinių reikia kiekvienam individualiam pasirinkimui. Mokiniai atliko savęs pažinimo, profesijos tinkamumo testus.

Lapkričio 13 d. su gimnazijos antrokais susitiko ir užsiėmimus, padėsiančius tikslingai pasirinkti mokymosi dalykus III-IV gimnazijos klasėse, vedė Užimtumo tarnybos prie LR SADM Šiaulių jaunimo užimtumo skyriaus specialistės Živilė Žostautienė, Valdonė Reizgevičienė ir Adriana Jazukevičiūtė. Užsiėmimų, kurie truko dvi pamokas, temos buvo „Profesinis apsisprendimas”, „Socialinės tapatybės paieška“.  Dėkojame specialistėms už bendradarbiavimą, idėjų palaikymą įgyvendinant profesinį veiklinimą Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniams.