Paminėta Tarptautinė tolerancijos diena

2023-11-21_spec

Šiemet sukanka 20 metų nuo Tarptautinės tolerancijos dienos oficialaus ir viešo minėjimo Lietuvoje pradžios – pirmą kartą viešai ji buvo paminėta Vilniuje 2003 m. lapkričio 16-ąją Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti iniciatyva – į pilietinę akciją aikštėje tuomet susirinko keli šimtai mokinių ir mokytojų. Nuo tada ši UNESCO 1995 metais paskelbta minėtina diena Lietuvoje pažymima kasmet prie komisijos iniciatyvos prisijungiant daugeliui Lietuvoje esančių Tolerancijos ugdymo centrų, mokyklų, kitų institucijų.

Tarptautinę tolerancijos dieną kasmet mini ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos, kurioje 2011 m. buvo įkurtas Tolerancijos ugdymo centras,  bendruomenė. Apie tolerancijos reikšmę mokiniai kartu su etikos, dailės, technologijų, istorijos mokytojomis Vilma Vipartiene, Irena Arlauskiene, Albina Rimšiene, Reda Sakalauskiene, Rima Serviene, gimnazistų tarybos koordinatore Jovita Gerbeniene, socialine pedagoge Jolanta Meškauskiene diskutavo, piešė, rengė projektinius darbus. Gimnazistai kūrė ir savo mokyklą papuošė žibintais – žibintas buvo pasiūlytas kaip 2023 metų Tolerancijos dienos simbolis, nes šviesa asocijuojasi su gėriu, pozityvumu, šviesa turi nugalėti tamsą, gėris įveikti blogį.

Šiemet minimas ir Tolerancijos ugdymo centrų kūrimosi pradžios Lietuvoje 20-metis – šie centrai ėmė kurtis Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos (taip trumpiau vadinama aukščiau minėta komisija) inicijuotos ir koordinuojamos programos „Mokymas apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmoniškumui prevencijos, tolerancijos ir pilietiškumo ugdymas“ rėmuose. Šioms datoms paminėti lapkričio 15-ąją Vilniuje, Vyriausybės rūmuose, buvo organizuotas renginys, į kurį Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas, jo pavaduotoja, Švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė pakvietė Tolerancijos ugdymo centrų, kurių Lietuvoje yra 172, atstovus. Jame dalyvavo ir J. Graičiūno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė, istorijos mokytoja Reda Sakalauskienė. Susirinkusius sveikino LR Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, pasidžiaugusi aktyvia centrų veikla, skleidžiama bendruomeniškumo ir pagarbos kitam žinia, puoselėjama istorine atmintimi, ugdomu pilietiškumu. Kalbėjo LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė, įžvalgomis apie toleranciją šių dienų kontekste pasidalino žurnalistas, laidos „Istorijos perimetrai“ autorius ir vedėjas Rimas Bružas.

Račinskas, I. Vilkienė, akcentavę pagarbos žmogui, bendradarbiavimo atliekant prasmingus darbus, svarbą, aptarė Tolerancijos ugdymo centrų veiklą, ateities planus, apžvelgė 20 metų darbus: koordinuojant komisijai, daugiau kaip 5000 mokytojų, švietimo darbuotojų ir muziejininkų dalyvavo įvairaus lygio mokymuose Lietuvoje ir užsienyje, tūkstančiai mokinių buvo įtraukti į Lietuvai svarbių istorinių datų minėjimus, pilietines iniciatyvas, įvairius projektus ir kt. Renginio metu R. Račinskas pasirašė dar vieną sutartį – Lietuvoje įkurtas 173-asis Tolerancijos ugdymo centras, neabejotinai prisidėsiąs prie fundamentalių vertybinių nuostatų ir brandesnės istorinės atminties formavimosi visuomenėje.

Renginio dalyviai galėjo apžiūrėti Vilniaus geto sunaikinimo 80-mečiui atminti skirtą parodą „Mes gyvename amžinai“.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja