Paminėta Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

2024-01-29_spec

Daugelyje pasaulio šalių minima sausio 27-oji – Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Ji pradėta minėti po 2005 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos rezoliucijos, kuri oficialiai pasmerkė milijonų Europos žydų išžudymą, taip pat nacių vykdytas romų žudynes. Rezoliucijoje atmetamas Holokausto neigimas, smerkiama diskriminacija ir prievarta religiniu ar etniniu pagrindu. Sausio 27-oji kaip Holokausto aukų atminimo diena buvo pasirinkta dėl to, kad 1945 m. tą dieną išlaisvinti Aušvico koncentracijos stovyklos kaliniai. Šioje stovykloje gyvybės neteko daugiau nei vienas šeštadalis visų Holokausto aukų.

Mūsų gimnazijos TV transliavo istorinę medžiagą, parengtą Izraelyje veikiančio Yad Vashem memorialo, kuris rūpinasi istorinės atminties, susijusios su Holokausto tragedija, išsaugojimu: moksliniais tyrimais, švietimu, Holokausto aukų įamžinimu. Gimnazijos stenduose mokiniai galėjo pamatyti informacinę medžiagą apie šią katastrofą, susipažinti su išgelbėtos iš geto žydų mergaitės Chanelės gyvenimo istorija, pateikta piešiniuose, perskaityti Pasaulio tautų teisuolių, žmonių, išgyvenusių Holokaustą, minčių. Antrų klasių gimnazistams surengtos integruotos istorijos-anglų kalbos pamokos, kurias vedė mokytojos Reda Sakalauskienė, Rima Servienė, Rasa Rimidytė-Liekienė. Mokiniai žiūrėjo anglų kalba įgarsintą vaizdo filmą „Nacizmo iškilimas ir Holokaustas“ apie žydų diskriminacijos pradžią nacių valdomoje Vokietijoje, apie Antrojo pasaulinio karo metu vykdytą žiauriausią nusikaltimą žmonijai. Po peržiūros gimnazistai dirbo grupėse: aptarė skirtingų plakatų – „Nacistinio režimo veidas“, „Kokią ateitį jiems siūlo Trečiasis reichas?“, „Varšuvos getas“ ir kitų – prasmę, atsakė į pateiktus klausimus, parengė pristatymus pasirinkta lietuvių ar anglų kalba. Mokytoja R. Sakalauskienė pasidalino su mokiniais savo įspūdžiais iš Yad Vashem memorialo, kur ji dalyvavo mokymų apie Holokaustą programoje.

Integruotų pamokų metu mokiniai ne tik gilino istorijos, anglų kalbos žinias, jie buvo skatinami apmąstyti tai, kas ištiko žydus vokiečių okupacijos laikotarpiu, suprasti, kaip svarbu dabar apie tai kalbėti, kad tokia katastrofa nepasikartotų. Šiandieniniame pasaulyje, kai Europoje vyksta karas, svarbu įsiklausyti į Elie Wiese, visuomenės veikėjo, rašytojo, išgyvenusio Holokaustą, žodžius: „Mes visuomet privalome pasirinkti kažkurią pusę. Neutraliteto laikymasis padeda tik engėjui, aukai – niekada. Tyla padrąsina kankintoją, kankinamojo – niekada.“

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja