Kovo 15-ąją paminėta Lietuvos žydų gelbėtojų diena

2024-03-18_spec

„Aš kaip maldą tariu pavardes tų žmonių, kurie fašistinės okupacijos metais Kelmėje ir jos apylinkėse slapstė ir gelbėjo keletą žydų vaikų, jų tarpe ir mane. <…> Aš kaip maldą tariu vardus tų žmonių, pažįstamų ar nepažįstamų, kada nors matytų ar neregėtų, kurie visoje Lietuvoje, miestuose ir miesteliuose, kaimuose ir bažnytkaimiuose, nepaisydami žiauraus teroro, gelbėjo pasmerktuosius mirti. <…> Mes neužmirštame ir niekados neužmiršime“, – rašė iš Kelmės kilęs, Holokausto metu geraširdžių kelmiškių išgelbėtas rašytojas Icchokas Meras.

Šie žodžiai – apie žydų gelbėtojus, kurių dėka Antrojo pasaulinio karo metu pavyko išgyventi keliems tūkstančiams Lietuvos piliečių žydų. Anot rašytojo I.Mero, gelbėtojai – valstiečiai ir inteligentai, dvasininkai ir namų šeimininkės – buvo savo Tautos dorovės žiedas bei dvasios didikai, pasipriešinę tiems, kurie žudė.

Kovo 15-ąją Lietuva mini Lietuvos žydų gelbėtojų dieną, kuri į atmintinų dienų sąrašą įtraukta 2022 metais. Ši diena parinkta prisimenant Vilniaus geto žydų gelbėtoją Oną Šimaitę. 1966 metų kovo 15 dieną ji tapo pirmąja lietuve, kuriai buvo suteiktas Pasaulio Tautų teisuolės vardas – šį apdovanojimą teikia Izraelio valstybė kitų šalių piliečiams, Holokausto metu gelbėjusiems žydus. Dirbdama Vilniaus universiteto bibliotekoje, O. Šimaitė tapo Vilniaus geto ryšininke, slėpė pabėgėlius, ieškojo slapstymo vietų vaikams, nešė į getą ginklus ir šaudmenis, laiškus, o iš ten išnešdavo slėpti žydų kultūros vertybes.

Mūsų gimnazijos TV transliavo informacinę medžiagą apie iš Kelmės krašto kilusius žydų gelbėtojus, kuriems įteiktas Lietuvos Valstybės apdovanojimas – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius, kurie yra pripažinti Pasaulio Tautų teisuoliais. Parengtas stendas apie Lietuvos žydų gelbėtojus. Per istorijos pamoką šia tema gimnazistai žiūrėjo ir dokumentinį filmą, o Kelmės krašto muziejuje kartu su mokytoja Reda Sakalauskiene dalyvavo viešoje paskaitoje „Žydų gelbėtojai Kelmės rajone“.

Živilė Klimienė,
direktoriaus pavaduotoja