Atviros Lietuvos fondo mokymuose – apie visuomenės kaitą

2024-03-22_spec2

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Rasa Rimidytė-Liekienė, viena iš gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro veiklos koordinatorių, dalyvavo VšĮ „Atviros Lietuvos fondo“ organizuotuose keturių dienų mokymuose Kėdainiuose ir Telšiuose.

Šie mokymai – projekto „Pereinamojo laikotarpio dialogas 2022-2024. Demokratinis požiūris į pokyčius“ dalis. Mokymų dalyviai – 20 įvairių specialybių mokytojų iš visos Lietuvos – gilinosi į posocialistinio perėjimo sampratą skirtingose Europos šalyse, diskutavo apie Europos šalių transformaciją, pereinamuosius laikotarpius devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose. Mokytojai nagrinėjo įvairias mokymo strategijas, aptarė, kokius metodus tikslingiausia taikyti mokant apie pereinamąjį laikotarpį skirtinguose nacionaliniuose kontekstuose, kaip ugdyti mokinių kritinį mąstymą, argumentuotai reikšti savo nuomonę. Mokytojai dalyvavo diskusijose apie pereinamojo laikotarpio problematiką, visuomenės atmintį, pilietiškumo svarbą.

Mokymų lektoriai – istorijos mokytojas Vaidotas Steponavičius ir pedagogas, medijų ekspertas Donatas Puslys. Jie yra minėto projekto tarptautinės ekspertų komandos nariai, kurie kartu su partneriais iš Kroatijos, Lenkijos ir Ukrainos parengė metodinę medžiagą – jos pagrindu ir buvo organizuoti šie įdomūs, prasmingi mokymai. Įgytomis žiniomis, patirtimi bus pasidalinta su kolegomis ir pritaikyta įvairių dalykų pamokose, įgyvendinant integruotus projektus, organizuojant Tolerancijos ugdymo centro veiklas.

Rasa Rimidytė-Liekienė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė