Edukacijos STEAM centre

2024-04-04_spec

Šiais metais Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre organizuojamose edukacijose, kurių metu gilino bei praplėtė gamtos mokslų, matematikos, informacinių technologijų žinias.

Gimnazistai kartu su savo fizikos, chemijos, biologijos, IT mokytojomis Rasa Gabšyte, Jurgita Jafimoviene, Danute Butkuviene, Ilijana Petrauskiene noriai vyksta į Šiaulių STEAM centrą ir siekia kuo daugiau pamatyti, pažinti. Jiems tai puiki proga atlikti įvarius gamtos mokslų, informacinių technologijų eksperimentus itin moderniose laboratorijose – tokių tyrimų atlikti mokyklose dažnai nėra galimybės, mokiniams įdomu ir patiems pabandyti sukonstruoti robotą, jį užprogramuoti. Veiklos STEAM centre yra naudingos, nes jos padeda mokiniams labiau įsigilinti, suprasti tiksliuosius, gamtos mokslus, geriau pasirengti egzaminams, o tai yra labai reikalinga renkantis būsimas studijas ir profesiją.

Visai neseniai antrų klasių gimnazistai STEAM centre, biologijos-chemijos laboratorijoje, atliko praktinį darbą „Tyrinėjame gamtinę aplinką: vandens kietumas“, kurio metu tyrė Šiaulių miesto ir Kuršėnų vandentiekio vandenį: analizavo vandens kietumą sudarančias medžiagas, vandenyje vykstančias neutralizacijos reakcijas, atliko skaičiavimus. Antrokams buvo skirta ir su fizika susijusi edukacija „Mokymosi patalpos apšvietos tyrimas“ – mokiniai dirbo su moderniais apšvietos matavimo jutikliais, nustatė, kaip kinta apšvieta keičiantis atstumui nuo šviesos šaltinio, skaičiavo, koks apšvietimas reikalingas įvairiose patalpose.

Pirmų klasių gimnazistai dalyvavo edukacijoje „Smėlio ir vandens savitųjų šilumų palyginimas ir dirvožemio elektrinis laidumas“, kitas jiems ir antrų klasių gimnazistams  skirtas užsiėmimas buvo susijęs su IT – „Mikrovaldiklių jutiklių pranašumas prieš žmogaus pojūčius“, kurio metu mokiniai išbandė Arduino Uno mikrovaldiklį, prie jo jungė LED diodus, potenciometrą, motorą, širdies ritmo jutiklį, šviesos jutiklį, išmoko pagrindines jutiklių valdymo komandas. Pirmokai šį pavasarį dar vyks į STEAM centro edukaciją „Vandens savitosios garavimo šilumos nustatymas. Sūraus vandens elektrinio laidumo tyrimas“.

Trečių ir ketvirtų klasių gimnazistai eksperimentinius įgūdžius tobulino atlikdami tiriamąjį darbą „Cheminės pusiausvyros tirpaluose analizė“ – ruošė skirtingų koncentracijų tirpalus, vykdė reakcijas ir spektrofotometrais matavo pagamintų tirpalų šviesos absorbciją, skaičiavo tiriamųjų tirpalų pusiausvyros konstantą. Gimnazistai dalyvavo ir edukacijoje „Cheminių medžiagų kelionės ląstelėje“ – jos metu iš dializės žarnos pagaminę sandarius maišelius mokiniai ištyrė jų laidumą įvairioms medžiagoms. Spalvinės reakcijos padėjo nustatyti medžiagų judėjimo kryptį, o maišelių masės pokyčių stebėjimai pagilino žinias apie difuzijos ir osmoso procesus.

VU Šiaulių akademijos STEAM centre organizuojamos edukacijos mokiniams yra labai įdomios, sudaro sąlygas dirbti su naujausiais laboratorijų prietaisais, įvairiomis medžiagomis, leidžia geriau įsisavinti informaciją, tobulėti. Dirbant STEAM centre, sėkmingai ugdomos įvairios mokinių kompetencijos bei gebėjimai: darbas komandoje, kūrybiškumas, atsakingumas, kantrybė. Tikimės, jog ir kitais mokslo metais mūsų gimnazistai taip pat turės progų dalyvauti STEAM centro veiklose.

Vitalija Leskauskaitė