Monthly Archives: vasario 2017

Minėjome Vasario 16-ąją

prie pavadinimo

Mūsų gimnazijoje, minint Vasario 16-ąją, vyko srautinė pamoka ,,Kelmės kraštas 1917 – 1920 metais” I klasių gimnazistams. Įžanginį žodį apie Vasario 16-osios reikšmę mūsų valstybei tarė ir svarbiausius įvykius, atvedusius į tą dieną, aptarė istorijos mokytoja metodininkė Rima Servienė.

Susirinkusiems pirmokams pranešimus apie žymius to meto Lietuvos visuomenės, kultūros,  politikos veikėjus, kilusius iš Kelmės krašto, parengė ir juos pristatė antrų klasių gimnazistės Aušrinė Mickevičiūtė, Bernadeta Sabaliauskaitė (pranešimas apie tarpukario Lietuvos karininką Kazį Mackevičių); Viktorija Augustytė, Eglė Jakštonytė (pranešimas apie visuomenės veikėją, vertėją Kazimierą Ralį); Monika Akstinaitė, Kamilė Jurgilaitė (pranešimas apie Šaulių sąjungos įkūrėją Vladą Pūtvį-Putvinskį); Miglė Štabokaitė (pranešimas apie rašytoją, politikos veikėją Povilą Višinskį); Egita Benevičiūtė, Guoda Gudjonytė, Gerda Urbonaitė (pranešimas apie signatarą Joną Smilgevičių). Pirmokai, klausydamiesi pranešimų, turėjo atsakyti į jiems istorijos mokytojų pateiktus klausimus.

Gimnazijoje išleisti stendai, skirti Vasario 16-ajai: Nepriklausomybės akto signatarų portretai ir gimnazistų projektiniai darbai ,,Aš – Lietuvos pilietis”, kuriuos atlikti paskatino lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Vaida Karabienė.

Gimnazistai dalyvavo ir Kelmės krašto muziejuje surengtoje pilietiškumo pamokoje ,,Kelmės krašto žmonių indėlis, kuriant nepriklausomą Lietuvą” bei to paties pavadinimo rajoniniame konkurse. Mūsų gimnazijos komanda: Karolina Indrulytė, Judita Klusaitė, Saulė Maleckaitė, Evelina Užkuraitytė, vadovaujama istorijos mokytojos metodininkės R.Servienės, šiame konkurse laimėjo I vietą!

Jaunųjų piliečių klubo nariai kartu su vyresniuoju istorijos ir pilietiškumo mokytoju Egidijumi Ūksu surengė akciją: susirinkusius į Vasario 16-osios minėjimą Kelmės kultūros centre žmones sveikino su švente ir dovanojo jiems trispalves juosteles.

Anglų kalbos rašinio konkursas Kelmės rajono abiturientams

DSC_1169

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje 2017 m. vasario 1d. vyko jau tradiciniu tapęs anglų kalbos rašinių konkursas, skirtas rajono abiturientams. Šiemet sulaukėme 21 mokinio. Iš Tytuvėnų gimnazijos atvyko penki mokiniai, kuriuos ruošė anglų kalbos mokytojos G. Karpinienė ir I. Ridikienė; po vieną mokinį atvyko iš Pakražančio gimnazijos (mokytoja R. Skrodenytė), Šaukėnų Vl. Putvio-Putvinskio gimnazijos (mokytoja E. Norvaišaitė); mūsų gimnazijai atstovavo keturiolika ketvirtokų (Erikas Rimkus, Rokas Alekseriūnas, Egidijus Tavoras, Marija Beišytė, Rasa Minelgaitė, Inesa Ivanauskytė, Laura Lideikytė, Roberta Purvineckaitė, Gražina Rimkutė, Diana Loginauskaitė, Domantas Jokimčius, Mindaugas Samušas, Eimantas Gajauskas). Mūsų gimnazistus-konkurso dalyvius moko anglų kalbos mokytojos A.Bilienė, Ž.Sodaitienė, S.Zavadskienė, G.Rudzevičiūtė, I.Leščiauskienė.

Mokiniams buvo pateiktos septynios temos, skatinančios kritinį mąstymą, argumentavimą, kūrybiškumą, socialinių problemų suvokimą ir sprendimą: „The first impression of a person is always right. Do you agree ?“, „Causes and consequences of bullying in our society“, „In your opinion what factors contribute to a good movie?”, “Advantages and disadvantages of Brexit?“, „The election of D. J. Trump poses a threat to Lithuania?“, „Why? Why not?“, „Why do some people need extreme challenges?“, „Peers pressure is good for self-development. Do you agree?“

Prieš pradedant rašyti, anglų kalbos mokytoja ir šio konkurso sumanytoja G.Rudzevičiūtė mokiniams priminė rašinio rašymo reikalavimus, jo struktūrą ir vertinimo kriterijus. Rašinių vertinimo komisija, kurią sudarė Kelmės J.Graičiūno gimnazijos anglų kalbos mokytojos, įvertinusi mokinių darbus, nusprendė, kad geriausius rašinius parašė Erikas Rimkus, Marija Beišytė, Mindaugas Samušas, Egidijus Tavoras, Gražina Rimkutė (J.Graičiūno gimnazija), Rokas Žalandauskas (Pakražančio gimnazija), Milda Kančelskytė, Paulius Buivydas (Tytuvėnų gimnazija). Geriausiai įvertinti mokinių darbai bus publikuojami gimnazijos tinklalapyje www.jggimnazija.lt

Dėkojame ir linkime sėkmės visiems dalyvavusiems mokiniams ir juos mokantiems mokytojams.

Gitana Rudzevičiūtė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė

Mokėsi finansinio raštingumo

prie pavadinimo

Vasario 7 d. mūsų gimnazijoje lankėsi SEB banko Šiaulių finansinių paslaugų centro atstovės Sandra Lukošiūtė ir Neringa Bulytė. Viešnios iš banko yra SEB banko vykdomo finansinio raštingumo projekto atstovės. SEB banko specialistų vedamos finansinio raštingumo pamokos skirtos I-III klasių mokiniams.

Susitikime su Ia bei Ic klasių gimnazistais buvo kalbama, kaip racionaliai tvarkyti savo pinigus, specialistės papasakojo apie finansų institucijų veiklą, supažindino, kaip vykdyti savo pajamų ir išlaidų kontrolę, buvo diskutuojama apie taupymą bei skolinimąsi.

Gimnazistai nurodė taupantys kompiuteriams, telefonams, vairavimo kursams ir automobiliui.

Mokiniai sutiko, kad taupymas ugdo finansų planavimo įgūdžius ir finansinę drausmę. Kitą mėnesį projekto atstovai susitiks su kitų pirmų gimnazijos klasių mokiniais.

Nerijus Šarauskas,
ekonomikos ir verslumo mokytojas

Sėkmė Angliškos dainos konkurse Šiauliuose

prie pavadinimo

Vasario 2 dieną mūsų gimnazistai Armandas Druktenis, Deimantė Andriulytė, Gvidonė Miklovaitė ir Grigas Andrulis dalyvavo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos organizuojamame Šiaulių miesto ir rajono angliškos dainos konkurse ,,Love and music never sound the same“ (Meilė kaip muzika skamba vis kitaip). Šis konkursas vyko jau penktus metus bei sulaukė gausaus būrio dalyvių ne tik iš Šiaulių mokyklų, bet ir iš Kelmės Jono Graičiūno, Užvenčio Šatrijos Raganos, Joniškio rajono Žagarės gimnazijų.

Šventė prasidėjo komisijos pristatymu ir mokyklos direktorės sveikinimu. Tada nuskambėjo pirmieji konkurso dalyvių atliekamų dainų akordai. Visą popietę žiūrovus džiugino solistai, duetai, ansambliai, grupės. Kol išklausę visus keturiolika dalyvių komisijos nariai sprendė, kam skirs prizines vietas, scenoje Stasio Šalkauskio gimnazijos Gitaros studijos nariai stengėsi, jog žiūrovams laikas neprailgtų. Šios pertraukos metu prie skambančios muzikos prisidėjo ir konkurso dalyviai: grojo, dainavo, šypsojosi ir džiaugėsi muzika. Galiausiai sugrįžo komisija su ilgai lauktais rezultatais.

Paaiškėjo, jog mūsų gimnazistai užėmė trečią prizinę vietą savo grupėje! Renginį vainikavo plojimai ir sveikinimai.

Deimantė Andriulytė

prie pavadinimo

Minėjome sausio 27–ąją

DSC02227

Sausio 27-oji – Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Šiais metais, minint sausio 27-ąją, buvo vykdoma pasaulinė kampanija MES PRISIMENAME.

Mūsų gimnazijoje taip pat buvo paminėta ši diena. Prisiminti ir susimąstyti, kodėl minima sausio 27-oji, ragino paruoštas stendas ir gimnazisčių Vitos Tijūnaitytės ir Vasarės Andruškaitės piešiniai. Per istorijos ir pilietiškumo pamokas stebėjome ir aptarėme dokumentinius filmus, reportažus: ,,Žydai Lietuvos istorijoje“, „Antisemitizmas Lietuvoje“, ,,Aušvicas, specialioji komanda“, „Seras Nikolas Vintonas“ ir kt.

IIa klasės mokiniai pristatė ruoštus praktinius darbus: ,,Holokaustas – Žydų tautos tragedija“ (parengė Tomas Šimulis, Ugnė Barauskytė, Aušrinė Tarasevičiūtė, Deividas Šneideris), ,,Žydų gelbėtojai“ (parengė Kamilė Danauskaitė, Monika Kaušiūtė, Evelina Šimkutė, Agnė Grišiūtė, Agnė Urbelytė), ,,Ko mes netekome?“, „Žydai Lietuvoje“ (pristatymus rengė Guoda Gudjonytė, Kotryna Aušrinė Karyznaitė, Egita Banevičiūtė, Gerda Urbonaitė), ,,Anna Frank ir jos istorija“ (parengė Paulina Baltrušaitytė ir Miglė Poškutė).

Reda Sakalauskienė,
istorijos mokytoja metodininkė