Tarptautiniai

Defrit. Gimnazistai, vadovaujami anglų kalbos mokytojos metodininkės Inetos Leščiauskienės, dalyvauja leidybiniame projekte „Defrit“. Jaunimas iš Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Rumunijos, Italijos, Didžiosios Britanijos ir mūsų gimnazistai leidžia bendrą mokyklų laikraštį „Defrit“ – savo gimtosiomis ir anglų kalba, atskirose šalyse rengia susitikimus. Plačiau apie tai – straipsniuose „Į Vokietiją – leisti laikraščio „Defrit“, „J. Graičiūno gimnazija – tarptautiniame mokinių leidybos projekte „Defrit“, „Kelmės gimnazistai – tarptautinio mokinių ir mokytojų laikraščio „DEFRIT“ redakcinės tarybos susitikime Italijoje“, „Gimnazistai išleido tarptautinį laikraštį“.

Comenius. Mūsų gimnazija dalyvauja Comenius projekte „Health – getting fit for Europe“ kartu su mokyklomis iš Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Lenkijos, Ispanijos. Plačiau apie tai – publikacijose „Kelmės J.Graičiūno gimnazijoje – Comenius projektas“, „Kelmės gimnazija – Comenius projekte“, „Išvykos pagal projektą „Comenius“ pristatymas“, „Comenius projektas tęsiasi – Kelmės gimnazistų viešnagė Vokietijoje“, „Comenius projekto dienoraštis. Kelionė į Prancūziją“, „Baigiamasis Comenius projekto akordas – Sicilijoje!“.

Kelmės J.Graičiūno gimnazija – projekto Calibrate dalyvė. Laimėjusi projektų konkursą J.Graičiūno gimnazija buvo pakviesta dalyvauti vienoje stambiausių Europoje vykdomų programų – Europos 6-osios Bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos Calibrate projekte. Jis skirtas Europos elektroninių mokymosi išteklių mainų politikai įgyvendinti ir mokymuisi bendradarbiaujant skatinti. Šiame projekte dalyvauja aštuonių ES šalių švietimo ministerijos, universitetai ir kitos mokslinių tyrimų institucijos, programinės įrangos gamintojai iš Austrijos, Belgijos, Čekijos, Norvegijos, Suomijos, Estijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovėnijos, Vengrijos – iš viso 17 partnerių. Projektą, kurio finansavimui skirta per 4 milijonus eurų, koordinuoja Europos mokyklų tinklas.
Calibrate projekto tikslai yra sukurti paslaugą, kuri padėtų mokytojams ieškoti Europos valstybėse sukurto elektroninio mokymosi turinio, medžiagos; sukurti priemones, padėsiančias mokytojams bei besimokantiems efektyviai taikyti šią medžiagą. Projekto rezultatas, kurį sukurti, įvertinti padės ir Kelmės gimnazijos bendruomenė, – interneto portalas, jame bus ugdymo turinio atvaizdavimo sistema, jungtinė mokomosios medžiagos paieškos sistema bei mokymosi bendradarbiaujant aplinka. Mokytojai ir mokiniai galės lengvai rasti ir pritaikyti pamokos planus, aiškinamuosius žodynėlius, eksperimentus, praktines užduotis, mokomuosius žaidimus ir pan. J.Graičiūno gimnazijos mokytojai, dalyvaujantys projekte, įgis EPICT (Europos pedagoginė IKT licencija), kuri suteikia teisę dirbti kai kuriose Europos, Afrikos valstybėse bei Australijoje – Tasmanijoje.
Dalyvavimas Calibrate projekte gerins jaunimo kompiuterinę kompetenciją, didins mokymosi motyvaciją, mokomoji medžiaga bus patrauklesnė ir įdomesnė, gerės mokinių užsienio kalbų žinios.

Mūsų gimnazija laimėjo Comenius projektų konkursą ir 2013–2015 m. kartu su Vokietijos (Realschule Tamm), Turkijos (Refhan Tumer Lisesi), Lenkijos (Gimnazjum Nr.6 Myslowice), Italijos (VII Instituto Comprensivo ,,G.A.Costanzo”), Ispanijos (I.E.S. Afonso X O Sabio) mokyklų bendruomenėmis vykdys bendrą veiklą, skirtą tolerancijos ugdymui.
Šio Comenius projekto tema „Destroying stereotypes, building a new Europe” (,,Sulaužykim stereotipus, kurkim naują Europą“).
Numatyta surengti susitikimus Italijoje (Sicilijoje), Vokietijoje, Turkijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje.
Plačiau – Gimnazija – vėl Comenius projekte!

Erasmus+ „Publishing House of Arts“ („Menų spaustuvė“). 2014 m. startavo nauja tarptautinė švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa Erasmus+, kuriai Europos Komisija skyrė įspūdingą 15 milijardų eurų biudžetą. Erasmus+ pakeitė 2007-2013 metais veikusią Mokymosi visą gyvenimą programą, apėmusią ir Comenius paprogramę. Mūsų gimnazija dalyvauja Comenius projektuose nuo 2010 metų.

Mūsų gimnazija dalyvavo naujosios Erasmus+ programos Antrojo pagrindinio veiksmo KA2 Strateginės partnerystės pirmajame konkurse ir jį laimėjo! Mūsų projektas – „Publishing House of Arts“ („Menų spaustuvė“). Jis skirtas gabiųjų vaikų kūrybiškumo ugdymui.

Pažymėtina, kad mūsų gimnazija yra šio projekto koordinatorė, o partneriai IES Monelos (Ispanija), Lycee Antoine de St Exupery (Prancūzija), I.I.S.S. ,,U.Foscolo“ (Italija), Schonbuch-Gymnasium Holzgerlingen (Vokietija).

Plačiau: Mūsų gimnazija – Erasmus+ programos dalyvė!

Erasmus+ „Conflict ResolUtion for better ScHool management“ (Mokykloje kylančių konfliktų sprendimas ir valdymas). 

2015 m. pradedamas įgyvendinti Europos Sąjungos remiamas Erasmus+ programos projektas  „Conflict ResolUtion for better ScHool management“ (Mokykloje kylančių konfliktų sprendimas ir valdymas). Pagrindinė projekto, kuris truks dvejus metus, idėja – padėti projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenėms atpažinti konfliktų priežastis bei pasiūlyti inovatyvias priemones jiems spręsti.

Plačiau – Mūsų gimnazija – naujame Erasmus+ projekte!