Monthly Archives: sausio 2016

Paminėta Laisvės gynėjų diena

prie pavadinimo

Sausio 13-ąją minime Lietuvos laisvės gynėjų dieną. Šiais metais sukako 25 metai nuo tragiškų sausio įvykių 1991-aisiais, kai Lietuvos piliečiai pasipriešino Sovietų Sąjungos mėginimui pavergti mūsų jauną valstybę, kai gindami Tėvynės laisvę žuvo žmonės.

Mūsų gimnazija tradiciškai dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“: pirmos pamokos metu pagerbėme žuvusius ir kovojusius už Lietuvos laisvę uždegdami žvakutes, žiūrėjome ir aptarėme filmą „Sausio 13 įvykiai“. Gimnazistai žiūrėjo ir Lietuvos TV parengtą laidą „Laisvės pamoka“. Technologijų mokytojas Valerijus Paulionis kartu su ketvirtų klasių gimnazistais per statybos ir medžio apdirbimo pamokas pagamino Sausio 13-osios simbolį – neužmirštuoles, jos buvo padėtos ant visuomenės veikėjo, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Antano Račo kapo.

Gimnazijoje parengti ir stendai, skirti šiai dienai paminėti, viename jų – Comenius projekto partnerių – Vokietijos Tamm miesto mokyklos – buvusio direktoriaus Heinz-Joachim Seidler laiškas, kuriame rašoma: „Vakar visa mūsų šeima žiūrėjo TV filmą „Mergaitė ir tankai“ apie 1991 metų sausio 13 dieną Vilniuje. Tai buvo ta diena, kai rusų tankai puolė Vilniaus TV bokštą. Daug lietuvių būriavosi ir bandė juos sustabdyti. Rusų kariuomenės būriai buvo agresyvūs. Jie sužeidė daug civilių ir po tankais žuvo keletas žmonių. Televizija rodė originalius vaizdus ir nuotraukas. Baisu! Po to buvo pasakojama apie jauną merginą, kuri turėjo ištekėti po kelių dienų, tačiau žuvo šių įvykių metu. Tada matėm tūkstančius žmonių, saugančių parlamento pastatą. Mus visus tai labai sujaudino. Mums tai priminė abiejų vokiečių valstybių susijungimą. Tačiau mums pasisekė, nes niekas nežuvo. Vienas šūvis – ir skerdynės būtų prasidėjusios iš abiejų pusių. Mes galim tik pasveikinti jūsų jauną šalį ir visa tai, ką jūs per tą trumpą laiką sukūrėte!“

Mes, šių dienų jaunimas, nematėme tų baisių įvykių, bet esame dėkingi Lietuvos  laisvės gynėjams.

 Marius Sakalauskas

Tradicinį Šventų Kalėdų rytmetį gimnazijoje…

prie pavadinimo

… pradėjo direktorius Rimas Bielskis, pasveikinęs bendruomenę artėjančių švenčių proga.

Rytmečio vedėjai – ketvirtos klasės mokiniai Karolis Reimeris, Karolina Jakavičiūtė, Edgaras  Vainius, Laura Vereikytė, Danguolė Čerbinaitė, Sigitas Jokubaitis – rankose laikydami po mažą žvakutę į visus kreipėsi: „Adventas – tai laikas, kada vienas kitame uždegame po mažą žiburėlį. Žiburėlį drąsos ir atleidimo, žiburėlį meilės ir draugystės, žiburėlį pagalbos ir ramybės, žiburėlį padrąsinimo ir užuojautos, žiburėlį švelnumo ir paramos, žiburėlį supratimo ir džiaugsmo. Adventas – tai metas, kad šiluma užplūsta mūsų širdis. Šiluma išaušusio ryto ir mėlyno vakaro, šiluma nukritusios snaigės ir džiugesio ašaros, šiluma mylinčio žvilgsnio ir savęs aukojimo, šiluma pirmojo žingsnio ir žemės po kojomis, šiluma tėviškės lango ir žmogaus gimimo, šiluma kantraus buvimo ir tylaus atodūsio…“

Po giesmės „Tyli naktis“, kurią atliko gimnazistų ansamblis, žodį akademinei bendruomenei tarė Kelmės parapijos klebonas Mindaugas Grigalius.

Kalėdinio rytmečio metu skambėjo gimnazistų Jorūnės Antanaitytės, Viktorijos Brazaitės, Deimantės Andriulytės, Monikos Akstinaitės, Deimantės Mankevičiūtės, Miglės Poškutės, Ugniaus Drazdovo, Gabrieliaus Šurnos, Manto Ralovėco, Armando Druktenio, Grigo Andrulio, Rimos Vaitekūnaitės, Mariaus Sakalausko, Luko Mikalausko atliekamos giesmės ir dainos, grojo gimnazijos pučiamųjų kvintetas, muzikos studija „Obertonas“ atliko grupės „Pelenai“ dainą „Lopšinė“.

Kalėdinį rytmetį organizavo ir muzikantus bei dainininkus parengė muzikos mokytojas ekspertas Svajūnas Klimas, tekstus parinko ir šventės vedėjus parengė vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Vaida Karabienė.

Gerumo savaitei pasibaigus

prie pavadinimo

Gruodžio 15-19 d. mūsų gimnazijoje vyko Gerumo savaitė. Jos metu gimnazistai piešė atvirukus – taip prisidėjome prie bendrumo akcijos „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“. Šią akciją jau dešimt metų organizuoja Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) kolektyvas, o mūsų rajone ją inicijavo Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Aktyviai šioje akcijoje dalyvavo antrokai Aušrinė Dichavičiūtė, Kamilė Paulauskaitė, Monika Meliešiūtė, Gintarė Klimaitytė, Monika Augustytė, Lukas Rašimas, Karolina Vasiliauskytė, Kamilė Pociūtė, Fausta Tavoraitė, Greta Gergardaitė, Meda Sapragonaitė, Ailantas Sutkus; trečiokė Fausta Ruzgytė; ketvirtokės Raminta Andrulytė, Greta Palubinskytė, Ema Pluščiauskaitė, Karolina Dališanskaitė.

Didžiąją dalį gimnazistų sukurtų atvirukų nunešėme į Kelmės slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių ir prieš šventes išdalinome ligoniams. Mus palydėjo Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė. Kiti atvirukai kartu su labdara buvo perduoti Kelmės samariečių bendrijai, o paskui išdalinti nepasiturintiems ir vienišiems žmonėms.

O į tradicinę labdaros akciją „Gerumas mus vienija“ įsijungė gimnazistės Milda Šuklytė, Emilija Sasnauskaitė, mokytojos Snieguolė Zavadskienė, Ineta Leščiauskienė, Loreta Šuklienė, socialinė pedagogė Ina Kaminskienė, kiti mokytojai ir mokiniai. Šiemet naują akciją – atrakciją sugalvojo ketvirtokės Goda Pelenytė ir Gintarė Valčiukaitė. Jos kartu su Guoda Uckute, Mantvydu Pociumi bei pirmokėmis Gintare Andriulyte, Ugne Barauskyte, Aušrine Tarasevičiūte kepė sausainius ir jais vaišino pagyvenusius žmones.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems Gerumo savaitės renginiuose. Prasmingo visiems darbo, gražių idėjų naujaisiais metais!

Aurelija Grincevičienė,
vyresnioji etikos mokytoja

Gimnazistų koncertas Liolių socialinės globos namuose

PRIE PAVADINIMO

Šių metų gruodžio 17 d. mes, gimnazijoje vykdomo Erasmus+ projekto „Menų spaustuvė“ dalyviai, įkvėpti gražios akcijos Kelmės rajone „Padovanok Kalėdas“, vykome į Liolių socialinės globos namus. Artėjant šventėms norėjome vienišiems pagyvenusiems žmonėms parodyti daugiau dėmesio ir taip sušildyti  jų širdis: surengėme jiems mažą koncertą.

Koncertą eilėmis pradėjo Eimantė Korytė ir Rimvydas Budreckis, o dainomis džiugino Jorūnė Antanaitytė, Deimantė Andriulytė, Gabrielius Šurna, Mantas Ralovėcas, Armandas Druktenis, Domantas Mackevičius, Matas Jafimovas, Ignas Dzvankauskas. Liolių socialinės globos namų gyventojai pritarė dainininkams plodami ir kartu tyliai dainuodami gerai žinomas dainas.

Po koncerto visus žiūrovus vaišinome savo iškeptais skanėstais, kuriuos kepė Laura Lideikytė, Rasa Minelgaitė, Emilija Sasnauskaitė, Gvidonė Miklovaitė, Eimantė Korytė.  Buvo labai malonu matyti senjorų šypsenas – visų širdis užplūdo šiluma ir gerumas…

Tikimės, kad ir kitus bent truputį įkvėpėme nepamiršti aplink mus esančių žmonių, kuriems reikia pagalbos, dėmesio.  Juk tiek nedaug kartais reikia, kad kito žmogaus dieną padarytum geresnę.

Ši labdaringa akcija jau antroji, kurią surengė Erasmus+ projekto dalyviai, vadovaujami koordinatorės, anglų kalbos mokytojos Inetos Leščiauskienės: pernai gimnazistai į organizuotą mūsų gimnazijoje koncertą pakvietė Kelmės Specialiosios mokyklos mokinius.

Gražina Rimkutė