Monthly Archives: gegužės 2017

Atvirų durų savaitei pasibaigus

prie pavadinimo

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje gegužės 15 – 19 d. vyko tradicinė Atvirų durų savaitė, kasmet pristatanti gimnazijos bendruomenės metų veiklą, pasiekimus, sukviečianti į renginius gausų būrį svečių.

Atvirų durų savaitė šiemet prasidėjo Gimnazisto diena. Jos metu savo veiklos ataskaitą pateikė gimnazistų prezidentas Erikas Rimkus, buvo renkamas naujas prezidentas, pareigas pradėsiantis eiti nuo rugsėjo 1-osios. Po balsavimo paaiškėjo, kad naująja gimnazistų prezidente tapo Samanta Balkaitytė (IIId klasė). Simuliacinio žaidimo „Klasių kovos“ metu buvo išsiaiškinta, kuri klasė šauniausia – šį titulą pelnė IIIc klasė (klasės kuratorė Vilma Paulauskienė). Trijų gimnazijoje šiuo metu įgyvendinamų Erasmus+ projektų dalyviai pristatė savo vizitus Stambule, Turkijoje (projektas „CRUSH“), Prancūzijoje (projektas „Moksliukai: mokymas ir mokymasis 2.0 pasaulyje“) ir  Antalijoje, Turkijoje (projektas ,,M.U.S.I.C.”). Grojo muzikos studija „Obertonas“, apie savo veiklą pasakojo nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovai, išdalintos nominacijos šauniausiems, draugiškiausiems, stilingiausiems ir kt. gimnazistams ir mokytojams.

Būsimųjų gimnazistų dieną susitikta su tais, kurie nuo rugsėjo 1-osios planuoja mokytis gimnazijoje, surengta ekskursija po mokyklą. Būsimiesiems gimnazijos trečiokams pristatytas Vidurinio ugdymo modelis, individualiųjų ugdymo planų sudarymo principai.

Matematikos dieną surengtas mišrių I-II klasių komandų protų mūšis „Žinau, moku, pritaikau!“ Jį organizavo matematikos mokytojos Romutė Kurmienė, Ilijana Petrauskienė, joms talkino gimnazistės Viktorija Augustytė, Brigita Samušytė bei Miglė Štabokaitė. Žiūrovai taip pat sudarė savo komandą. Protų mūšyje reikėjo ir atsakyti į klausimus, ir spręsti uždavinius, mąstyti logiškai, kad būtų galima pritaikyti matematikos žinias praktiškai. Pasibaigus protų mūšiui paaiškėjo, kad geriausiai matematiką moka komanda „Trikampė prizmė“ (Id klasės mokiniai B. Biliūtė, V. Semionovaitė, L. Rimkus, J. Mažukna ir T. Suveizdis iš IIb klasės); antroje vietoje –  „Keturkampė piramidė“ (Ia klasės mokiniai G. Songailaitė, A. Gembutaitė, J. Bernotas, G.Ščegauskaitė ir P. Baltrušaitytė iš IIa klasės); komandai „Stačiakampis gretasienis“ (Ib klasės mokiniai K. Indrulytė, E. Mazuraitytė, V. Navickaitė, G. Valošinaitė ir J. Gembutas iš IIa klasės) teko trečioji vieta. Ketvirta ir penkta vieta dalijosi komandos „Ritinys“ (Ic klasės mokiniai J. Vaitkus, D. Semenauskas, A. Lukoševičius, P. Saunorius ir IIc klasės mokinė D. Jaselskytė) ir „Kubas“ (Ib klasės mokiniai A. Vasiliauskas, G. Mišeikytė, V. Nacaitė, Ia klasės mokinė M. Baracevičiūtė ir D. Valiuška iš IIc klasės). Renginio pabaigoje buvo įteikti apdovanojimai prizines vietas iškovojusioms komandoms bei dovanėlės aktyviausiems protų mūšio dalyviams.

Menų dieną buvo atidaryta IVc klasės gimnazistės Emilijos Sasnauskaitės fotografijų paroda  „Praeities ženklai. Tikėjimo ciklas“. Kaip teigė parodos autorė, „idėja kilo iš paskatinimo įamžinti nykstančias, jau nebeveikiančias Kelmės katalikų kapines. Metus, o gal ir daugiau vis neradau tam laiko, mąsčiau, kad spėsiu vėliau, neradau artimos sielos, paskatinančio žmogaus. Tačiau turbūt visiems anksčiau ar vėliau ateina laikas, kai šviesus ir naivus pasaulis skaudžiai užveria nerūpestingumo duris ir tuomet tiesiog privalai tikėti, nes tikėjimas yra vienintelė tavo paspirtis kilti iš lovos ir veikti, o ne verkšlenti dėl prarasto laiko, nesėkmės ir beprasmybės. Kai kurie sukrėtimai palieka gilią žaizdą sieloje, tačiau tai gali būti kažko naujo pradžia. Tikėti galima nebūtinai Dievu, galima tikėti viltimi, o galbūt tikėti tuo, ką darai, kuo gyveni. Todėl aš patikėjau, kad viskas yra būtent taip, kaip turi būti ir ilgainiui mane supanti aplinka nurims. Ėmiau daryti tai, kas mane ramina ir kam anksčiau nerasdavau laiko. Vėliau supratau, jog fiksuoju senąjį kultūros paveldą, menantį mūsų protėvių laikus, kai dvasinis pasaulis buvo visiems artimas ir suprantamas, o būtent tai mane ir žavi“.

Vėliau aktų salėje buvo pristatytas jubiliejinis – dvidešimtasis – gimnazijos Mokinių ir mokytojų kūrybos almanacho numeris. Jo sudarytoja direktoriaus pavaduotoja Živilė Klimienė papasakojo, kaip buvo leidžiami pirmieji almanacho numeriai, kai gimnazijoje tebuvo keli kompiuteriai, kopijuoti buvo galima tik juodai-baltus piešinius, neturėta skenerių… Per dvidešimt almanacho gyvavimo metų publikuota daugiau kaip 1600 autorių kūryba: eilėraščiai, novelės, rašiniai, pjesės, vertimai iš vokiečių, rusų kalbų, angliškai rašyti tekstai, muzikos kūriniai, piešiniai, nuotraukos. Brangus „Sugrįžimų“ skyrius: jame publikuojama jau baigusiųjų gimnaziją kūryba. Taip į savo mokyklą tarsi grįžo ne vienas inžinierius, vertėjas, juvelyras, teisininkas… „Sugrįžimuose“ galima paskaityti tekstų nuo nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato rašytojo Icchoko Mero iki gimnazijos „Muzikos“ bei „Hipokrenės“ premijos laureato Gabrieliaus Šurnos laiško mokyklai ir sukurtos dainos. G. Šurna, dalyvavęs dvidešimtojo almanacho pristatyme, pagrojo susirinkusiems ir perskaitė savo laišką mokyklai – pastarasis sulaukė audringų aplodismentų!

Jubiliejiniame almanacho numeryje – apie šimto autorių kūryba: proza, eilėraščiai, piešiniai ir fotografijos. Gimnazistų žvilgsnis apima daugelį gyvenimo, būties sričių. Džiugina, kad jaunuoliams svarbūs artimi žmonės, kad jautriai ir su didele meile kalbama apie tėvus, senelius, kad gimnazistams nuoširdžiai rūpi aplinka, krašto istorija. Šiltai pasakojama apie mokytojus – ir lietuvių, ir anglų kalbomis. O eilėraščiuose – ir meilė, ir draugystė, viltys ir truputis liūdesio.

Almanacho piešinius ir fotografijas aptarė dailės mokytoja Irena Arlauskienė, anglų kalba rašytus rašinius – anglų kalbos mokytoja Gitana Rudzevičiūtė, o gimnazijos bibliotekininkė Vida Bartkevičienė apdovanoja daugiausia bibliotekos knygų šiais metais perskaičiusią mokinę Leonorą Kirklytę ir mokytoją Astą Bilienę.

Padėkos ir muzikos dieną gimnazijos muzikos studija „Obertonas“, vadovaujama mokytojo Svajūno Klimo, surengė koncertą. Jo metu buvo įteiktos ir šešios premijos gimnazistams. ,,Amatų” premiją, kurią įsteigė Nerijaus Šarausko vertimų biuras, pelnė IIIb klasės mokinė Monika Norkutė, Kelmės tinklinio sporto klubo ,,Rūta” įsteigta „Sporto“ premija teko Ailantui Sutkui iš IIIb klasės, p. Alvydas Šlefendorfas savo įsteigta ir jau daug metų teikiama „Muzikos“ premija šiemet apdovanojo IIIc klasės mokinį Luką Mikalauską, „Hipokrenės“ premiją už kūrybinius laimėjimus pelnė IVc klasės mokinė Emilija Sasnauskaitė. Premiją gimnazistei įteikė gimnazijos mokinių ir mokytojų kūrybos klubo „Hipokrenė“ pirmininkė mokytoja Valerija Puišienė. „Mokslo“ premiją IVb klasės mokiniui Egidijui Tavorui įteikė ją šiemet parengęs mokytojas Egidijus Ūksas. Gimnazijos direktorius Rimas Bielskis gimnazijos mecenato Antano Mikalajūno premiją įteikė IIId klasės mokiniui Grigui Andruliui.

Direktorius R.Bielskis tądien apdovanojo didelį būrį gimnazistų, dėkojo gimnazijos bendruomenei už metų veiklą, rėmėjams – už pagalbą įgyvendinant įvairius gimnazijos projektus.

Dalyvauta konkurse „Mano žalioji palangė“

prie pavadinimo

Gegužės 20 dieną, šeštadienį, mes, Kelmės J. Graičiūno gimnazijos mokiniai, dalyvavome Tarptautinei biologinės įvairovės dienai skirtoje šventėje, kuri vyko Vilniaus universiteto botanikos sode.

O mūsų kelionės priešistorė tokia: prieš mėnesį biologijos mokytojos Danutės Butkuvienės paskatinti dalyvavome konkurse „Mano žalioji palangė“ – reikėjo nufotografuoti ir aprašyti mokyklos žaliąsias erdves ir kaip  jos pritaikomos ugdymo procese.

Konkurse – daugiau nei 600 dalyvių, o mes patekome į geriausiųjų 30-tuką! Konkursui nuotraukas siuntė šeimos, darželiai, mokyklos, neformaliojo švietimo įstaigos ir net universiteto studentai. Konkursą organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su VU botanikos sodu.

Šiame konkurse mūsų gimnazijai atstovavusių nuotraukų autorės yra šios IVa  klasės mokinės: Gražina Rimkutė, Roberta Purvineckaitė, Fausta Mikalauskytė, Simona Korsakaitė, Sonata Pocinaitė, IIIc klasės mokinės: Evelina Lipnevičiūtė, Aistė Vereikytė, Viktorija Damanskytė, Ernesta Gaveikaitė, Monika Strelkauskytė.

Atvykę į VU botanikos sodą buvome itin šitai sutikti, gavome  UAB „Sėkluva“, žurnalo „Sodo spalvos“ dovanėlių. Šventę pradėjo VU pučiamųjų instrumentų orkestro „Oktava“ koncertas, pakėlęs nuotaiką visiems sodo lankytojams. Pirmiausia apžiūrėjome parko teritoriją: patiko viskas, ką matėme, tačiau didžiausią įspūdį paliko Europos Sąjungos žiedas, Japoniško sodo augalija, alyvų kolekcija, gamtos fotografijų klubo „Žaliasis skėtis“ fotografijų paroda, (LMNŠC) augintiniai bei orchidėjų paroda.

Radę valandėlę laiko, mūsų grupės nariai Mindaugas Strelkauskis, Lukrecija Jasaitė, Kornelija Atkočaitytė išbandė orientavimosi sporto trasą botanikos sode, kur pasiekė geriausią rezultatą iš visų dalyvavusių!

Patyrę įspūdžių gamtoje skubėjome į konkurso „Mano žalioji palangė“ laureatų apdovanojimus. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius Algirdas Sakevičius, VU Botanikos sodo direktorius dr. Audrius Skridaila, Lietuvos edukologijos universiteto lektorė ir oranžerijos vyr. botanikė Teresė Jokšienė, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, LR Seimo narė Virginija Vingrienė – visi jie džiaugėsi mokinių aktyvumu ir kūrybiškumu dalyvaujant konkurse bei meile gamtai. Šaunu, kad meilė gamtai ir noras ją saugoti prasideda dar vaikystėje!

Ugnė Paulauskaitė

Tarp šauniausių Erasmus+ projektų – ir mūsų „Menų spaustuvė“!

prie pavadinimo

Švietimo mainų paramos fondas, puikiai įvertinęs Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 2014-2016 metais įgyvendinto projekto „Menų spaustuvė“ (“Publishing House of Arts”) galutinę ataskaitą bei pasiektus rezultatus, pakvietė jo koordinatorę anglų kalbos mokytoją Inetą Leščiauskienę skaityti pranešimo į tarptautinę konferenciją „Geriausi programos Erasmus+ projektai. Sklaidos ir poveikio bendrojo ugdymo sektoriuje konferencija“, kuri vyko šių metų gegužės 17-19 dienomis Vokietijoje, Bonos mieste.

Konferencijoje dalyvavo 215 dalyvių iš 31 Europos Sąjungos šalies. Renginį pradėjo p. Heidi Weidenbach-Mattar, Vokietijos žemių švietimo ir kultūros ministrų susirinkimo Generalinio sekretoriaus pavaduotoja. Dalyvius taip pat sveikino ir Europos Komisijos atstovas p. Michael Teutsch, Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros direktorato skyriaus B2 vadovas. Abu kalbėtojai pabrėžė švietimo svarbą dabartinėje Europos Sąjungoje ir ypač Erasmus+ programos indėlį ir reikšmę švietimo sistemoje.

Konferencijos dalyviai galėjo apžiūrėti, susipažinti, pasisemti idėjų stendinių pranešimų parodoje „Atviroji erdvė“. Vėliau darbas vyko septyniose sekcijose – jose buvo pristatyti geriausi Erasmus+ programos projektai. Vienoje iš šių sekcijų pranešimą skaitė ir Lietuvos atstovė I. Leščiauskienė. Pranešimas, pristatantis mūsų gimnazijos projektą, skatinantį jaunimo kūrybiškumą, kritinį mąstymą, socialinės atskirties suvokimą ir pastangas ją mažinti, susilaukė aplodismentų ir dėmesio. Klausytojams patiko ir mūsų gimnazijos leidybos centre išleista knyga „Ateities mokykla“, kurioje publikuojami mūsų projekto partnerių rašiniai, bei garso įrašų studijoje įrašyta kompaktinė mokinių kūrybos plokštelė.

Vakare konferencijos dalyvių laukė vakarienė laive, plaukiančiame Reinu, jie galėjo žavėtis įspūdingomis Reino pakrantėmis.

„Menų spaustuvė“ – Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos koordinuotas projektas, turintis partnerius Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje. Jis susilaukė tikrai nemenko vietinio ir tarptautinio pripažinimo: Kelmės Jaunimo centras išrinko jį Metų projektu, Holzgerlingeno miesto savivaldybė projekto dalyviams skyrė apdovanojimą už aktyvią ir atsakingą socialinę veiklą (Socialprize), o Vokietijos Nacionalinė agentūra „Menų spaustuvę“ išrinko 2016 m. balandžio mėnesio projektu. Pažymėtina, kad ši agentūra paprastai apdovanoja tik Vokietijos mokyklų koordinuojamus projektus, todėl ypatingas dėmesys mūsų projektui ir apdovanojimas buvo labai malonus, tuo labiau, kad apie tai pranešė ir apdovanojimą įteikė Europos Parlamento nariai Štutgarte Europos dienos metu dalyvaujant ir milžiniškai žiūrovų auditorijai.

Ineta Leščiauskienė,
Kelmės J. Graičiūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

Sėkmė respublikiniame kompiuterinių muzikos technologijų konkurse

prie pavadinimo

Šiemet sėkmė lydėjo mūsų gimnazijos mokinius, kurie mokosi kompiuterinių muzikos technologijų ir dalyvavo tradiciniame respublikiniame konkurse „Muzikos kūrimas mobiliems telefonams“.

Iš keturių konkurso nominacijų net dvi pelnė mūsų gimnazistai. Nominacijos „Už geriausią sms signalą“ laureatu tapo IVc klasės mokinys Nojus Armonas, nominacijos „Už geriausią žadintuvą“ laureatė – Erika Staražinskytė iš IIIa klasės, o Monika Strelkauskytė (IIIc klasė), viena iš penkių konkurso dalyvių, pelnė konkurso paskatinamąjį diplomą „Už kūrybiškas pastangas“.

Konkurso komisijos pirmininkas KTU Audiovizualinių menų katedros vedėjas Vytautas Kederys, aptardamas mokinių darbus, pabrėžė kad „konkurso dalyvių kūrybiškumas ir pastangos kasmet auga, ir tai džiugina“.

Konkursą organizuoja Informacijos technologijų mokymo centras, Kauno technologijos universitetas, o mūsų gimnazistus kompiuterinių muzikos technologijų moko bei konkursui jiems pasirengti padėjo mokytojas Svajūnas Klimas.

Emilija Sasnauskaitė

20170517_154908

Vykome į jaunimo forumą „Tavo ateities vizija“

prie pavadinimo

Šių metų gegužės 12 d. mūsų gimnazijos mokiniai išvyko į Vilniaus Siemens areną, kur vyko Socialinių mokslų kolegijos (toliau – SMK) organizuojamas motyvacinis jaunimo forumas „Tavo ateities vizija“.

„Tavo ateities vizija“ – tai forumas, kuriame skatinama atrasti talentus, realizuoti save, įveikti sunkumus bei sutarti su savimi ir kitais. Šiame forume – tik įkvepiančios istorijos, motyvaciniai pranešimai, patarimai ir praktinės užduotys, kurios pakeičia požiūrį į save, gyvenimą ir aplinką.

Įkvepiančias istorijas pristatė net vienuolika pranešėjų: operos solistas, nacionalinių ir tarptautinių muzikos konkursų ir festivalių laureatas Merūnas Vitulskis, lektorius, laidų vedėjas, treneris, sveikos gyvensenos judėjimo „MyHero!“ idėjinis vadas Ignas Bakėjus, profesionalus lektorius, „Success Respublic“, „Masters of Calm“, „Whatansu“ bendrakūrėjas Mindaugas Vidugiris, profesionalus pranešėjas, mokymų treneris, laidų vedėjas Saulius Bagdonas, rizikos kapitalo fondo „Nextury Ventures“ pirmininkas, vienas iš sėkmingiausių ir geriausių Lietuvos verslininkų Ilja Laurs, dainininkė, verslininkė, prekinio ženklo „NuNu“ kūrėja Simona Nainė, verslininkas, blogeris, didžėjus Justas Pikelis, lenktynininkas, laidų vedėjas Benediktas Vanagas, žurnalistas, rašytojas, laidų vedėjas Andrius Tapinas, aktorė, dėstytoja, renginių vedėja Eglė Jackaitė ir dvasinis lyderis, kunigas, rašytojas Algirdas Toliatas.

Visi pranešimai – be galo įdomūs! Pasisėmėme naujų idėjų, žinių. Pranešimai privertė susimąstyti, kaip pagerinti ateitį, kodėl turime pradėti patys nuo savęs. Per pranešimus mes meditavome, šokome, susipažinome su naujais žmonėmis, todėl drąsiai galime sakyti, kad pranešėjai užkūrė tikrą motyvacijos, pozityvumo ir energijos fiestą!

Pertraukų metu galėjome ne tik pavalgyti, pailsėti ar apžiūrėti Siemens areną, bet ir nusifotografuoti su renginio vedėjais Radistais, jų redaktoriumi bei SMK studentu Ignu Leliu, X faktoriaus nugalėtoja Igle Bernotaityte ir blogeriu Edvinu Navicku. Taip pat arenos koridoriuje galėjome pasikalbėti su SMK studentais, paklausinėti apie studijas. Daugelis ėjo fotografuotis prie foto sienelės ar pasidaryti netikrų tatuiruočių su žymele  #SMKLIFE.

Per antrąją renginio dalį stebėjome išskirtinius jaunimo apdovanojimus „Kūrėjų karta“. Net dešimt jaunuolių buvo apdovanoti vardinėmis „Jaunojo Kūrėjo“ statulėlėmis ir finansinėmis stipendijomis. Apdovanojimai buvo įteikiami už „Jaunojo vaizdo kūrėjo“, „Jaunojo rankdarbių kūrėjo“, „Jaunojo rašytojo“, „Jaunojo IT kūrėjo“, „Jaunojo mados kūrėjo“, „Jaunojo vizualinio meno kūrėjo“, „Jaunojo EKO kūrėjo“ ir „Jaunojo iniciatyvų kūrėjo“ nominacijas. O kad apdovanojimai  neprailgtų, scenoje muzikinius pasirodymus atliko Rosita Čivilytė, Jurga Šeduikytė, Vidas Bareikis, Petras Daunys, Kotryna Juodzevičiūtė, Sasha Song, Monika Pundziūtė ir Merūnas Vitulskis. Visos dainininkų atliekamos dainos buvo iš specialiai sukurto naujojo albumo „Gimę būti laisvi“.

Taigi, ši kelionė, ši patirtis yra nuostabi. Mes ne tik pasisėmėme pozityvumo ir energijos, bet ir smagiai praleidome laiką! Dėkojame geografijos mokytojui Eugenijui Jafimovui bei mokinei Samantai Balkaitytei už suorganizuotą kelionę! Ir ypač esame dėkingi mus lydėjusiai informacinių technologijų mokytojai Ilonai Sventickienei!

Aušrinė Dichavičiūtė

„Žalgirio“ krepšininkai – mūsų gimnazijoje!

prie pavadinimo

Prieš devynerius metus „Žalgirio“ klubo iniciatyva startavo projektas „Žalgiris – Tavo mokykloje“. Jo metu mokyklos registruojasi ir lankosi Kauno krepšinio klubo „Žalgiris“ namų rungtynėse, o aktyviausia mokykla sulaukia ypatingos dovanos – besibaigiant mokslo metams visi žalgiriečiai atvyksta į jų mokyklą.

Mūsų gimnazija į šį projektą įsitraukė nuo pat jo pradžios. Projekto mūsų gimnazijoje organizatorius geografijos mokytojas Eugenijus Jafimovas pateikė tokią devynerių metų projekto statistiką: į rungtynes vykome 125 kartus, 315 valandų stebėjome krepšinio kovas, 3814 sirgalių vyko į varžybas, nuvažiuota 31500 km. Aktyviausia projekto dalyvė – IIId klasės mokinė Samanta Balkaitytė, kuri per trejus metus stebėjo 42 rungtynes. Tris kartus mūsų gimnazijos krepšinio sirgaliai užėmė antrą vietą šiame projekte, keturis kartus – trečiąją, vieną kartą buvome ketvirti, o šiemet – pirmi!

Taigi, visus metus mūsų gimnazistai, aktyviai palaikę Kauno „Žalgirį“ gegužės 10 d. sulaukė krepšininkų vizito gimnazijoje. Atvykę žalgiriečiai buvo šiltai sutikti Icchoko Mero aikštėje, o juos pasveikinti buvo atvykęs ir Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis.

Gimnazijos aktų salėje linksmai pašnekėję su treneriais, komandos nariais ir net klubo talismanu  Žalgiriniu išėjome į lauko krepšinio aikštelę, kurioje vyko baudų ir tritaškių metimo konkursas. Jame dalyvavo žalgiriečiai ir mūsų gimnazijos krepšininkai. Konkurso pabaigoje žalgiriečiai nusileido gimnazistams – taigi, pergalė mūsų!

Susitikimo pabaigoje žalgiriečiai dalino autografus ir mielai fotografavosi su fanais. Dėkojame mokytojui E. Jafimovui už tai, kad devynerius metus organizavo gimnazijos bendruomenę dalyvauti projekte „Žalgiris – tavo mokykloje“ siekiant iškovoti pergalę ir rūpinosi žalgiriečių sutikimu mūsų gimnazijoje!

Samanta Balkaitytė

ATVIRŲ DURŲ SAVAITĖS-2017 RENGINIAI KELMĖS J. GRAIČIŪNO GIMNAZIJOJE GEGUŽĖS 15–19 DIENOMIS

gimlogo

Gegužės 15 oji – GIMNAZISTO DIENA

9 val. prasidės gimnazistų savivaldos renginiai. Gimnazistų Prezidento, šauniausios klasės rinkimai, tarptautinių Erasmus+ projektų pristatymas, aktyviausiai veikiančių Kelmės krašto nevyriausybinių jaunimo organizacijų pristatymas, nominacijų dalybos (aktų salėje).

Gegužės 16-oji BŪSIMŲJŲ GIMNAZISTŲ DIENA

10 val. būsimiesiems trečiokams (11-okams) bus pristatytos viduriniojo ugdymo programos, kurias siūlo gimnazija, dvejų metų ugdymo planų sudarymo principai (aktų salėje). Mokiniams iš kitų mokyklų bus surengta ekskursija po gimnaziją.

12 val. laukiame visų, norinčių mokytis gimnazijos I-IV (9-12) klasėse, bei jų tėvelių. Pristatysime Jums gimnaziją, pasitarsime dėl ugdymo proceso (aktų salėje).

Gegužės 17-oji – MATEMATIKOS DIENA

9-11 val. matematikos protmūšis „Žinau, moku, pritaikau!“ (aktų salėje).
Dalyvauja mišrios I – II klasių komandos.

Gegužės 18-oji – MENŲ DIENA

10.40 val. IVc klasės gimnazistės Emilijos Sasnauskaitės fotografijų parodos ,,Praeities ženklai” atidarymas (II aukšte, prie mokytojų kambario).

12 val. gimnazijos Leidybos centro darbų pristatymas (aktų salėje).

Gegužės 19-oji – PADĖKOS ir MUZIKOS DIENA

12 val. Muzikos studijos „Obertonas“ koncertas. Padėkos šventė visiems, garsinusiems gimnazijos vardą olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, varžybose, rėmusiems gimnazijos bendruomenės kūrybines idėjas ir projektus!

A.Mikalajūno, „Mokslo“, „Hipokrenės“, „Muzikos“, „Amatų“, „Sporto“ premijų įteikimas (aktų salėje).

 

KVIEČIAME DALYVAUTI!

Įspūdžiai iš Daugiakalbystės olimpiados

prie pavadinimo

Šių metų balandžio 29 dieną Amerikos Tarptautinėje mokykloje (AISV) Vilniuje vyko šeštoji Daugiakalbystės Olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame“, kurią kartu su šia mokykla organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Goethe‘s institutas Vilniuje, Prancūzų institutas Lietuvoje, Britų taryba, DXC Technology ir Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centras.

Daugiakalbystės olimpiadoje jau trečią kartą dalyvavo ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, kuriai šiemet atstovavo gimnazistai Egita Banevičiūtė, Monika Akstinaitė ir Deividas Bukavičius kartu su anglų kalbos mokytoja Gitana Rudzevičiūte.

Olimpiadoje dalyvavo 18 komandų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei kitų Lietuvos miestų. Kiekviena komanda turėjo paruošti namų darbus įvairiomis kalbomis, kurios yra nedėstomos mokyklose. Mes savo namų darbus pristatėme ispanų ir korėjiečių kalbomis.

Visi olimpiados dalyviai turėjo galimybę išbandyti savo užsienio kalbų žinias atlikdami eilę užduočių anglų, rusų, vokiečių kalbomis: atpasakoti vieni kitiems juokingas istorijas vis kita kalba; kalbėti ekspromtu pagal gautą citatą, kurti komentarą tinklaraščio straipsniui apie Z kartos problemas; taip pat išbandyti programėlę KAHOOT protmūšio metu, kuris vyko anglų kalba, bei netikėčiausias mintis panaudoti kuriant mobiliąją aplikaciją, skirtą mokyklos problemoms spręsti. Programėlę mokiniai pristatė įvairiomis kalbomis.

Atlikus visas užduotis, olimpiados rėmėjų įmonė DXC dalyvius ir jų mokytojus mokė žaisti Ball Point Game žaidimą, kurio metu visi žaidusieji patobulino savo strateginio ir komandinio darbo gebėjimus.

Nors užduotys olimpiadoje buvo gana sunkios ir keliančios iššūkius, tačiau tai nesutrukdė mūsų komandos dalyviams linksmai praleisti laiką, susipažinti su naujais žmonėmis ir sužinoti kažką naujo. Ši olimpiada – vertinga patirtis, kurios metu galėjome pamatyti savo užsienio kalbos spragas ir įvertinti stipriąsias puses.

Monika Akstinaitė

Gimnazistai – septynioliktoje Vokiečių kalbos šventėje

prie pavadinimo

Balandžio 28 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vyko septynioliktoji rajoninė Vokiečių kalbos šventė. Į ją susirinko gausus būrys ypatingų svečių: Lietuvos garbės konsulas, Kelmės miesto garbės pilietis, prof. dr. ponas Volfgangas fon Štėtenas, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Kultūros ir spaudos skyriaus vadovė, kultūros atašė Milena Dech, Lietuvos vaikų rėmimo draugijos ir ateities jaunimui atstovas Volfgangas Gėrtė su žmona, Gėtės instituto Vilniuje  Kalbos skyriaus vadovė Nijolia Buinovskaja, vokiečių kalbos koordinatorius Lietuvoje Michaelis Brėmas, Vartburgo apskrities pirmasis narys Udo Šillingas, Vartburgo apskrities planavimo skyriaus vadovas Mirko Klichas, Lyneno miesto delegacija ir jos vadovas meras Arne Štrytelmajeris, Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas, savivaldybės tarybos narys Saulius Mockus.

Šventė prasidėjo nuo mokinių koncerto. Koncerte dalyvavo aštuonios rajono mokyklos, tarp kurių ir Jono Graičiūno gimnazija. Gimnazijai atstovavo Vaiva Mockutė su daina „Ich und du“ bei merginos: Urtė Barauskaitė, Rima Vaitekūnaitė, Danielė Jaselskytė, Andželika Laugalytė, kurios, akomponuojant Monikai Akstinaitei, atliko kūrinį „Um dich“. Koncerto metu netrūko nei šypsenų, nei juoko. Scenoje galėjome išvysti futbolo komandą, varlytes, ančiukus… Čia susirinko ir maži, ir dideli.

Po koncerto buvo trumpa pertrauka, kurios metu kompetetinga komisija, kurią sudarė svečiai, sprendė, kam skirs aukščiausias vietas bei specialųjį prizą. Po pertraukos komisijos pirmininkas ponas Volfgangas fon Štėtenas ir Vartburgo apskrities meras Reihardas Krebsas apdovanojo visas šventėje dalyvavusias mokyklas bei paskelbė, kad pirmoji vieta atiteko Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai, antroji – Jono Graičiūno gimnazijai, trečioji Kelmės rajono Pakražančio gimnazijai, o specialųjį prizą gauna Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla.

Vėliau buvo apdovanoti rašto darbų konkurso nugalėtojai. Padėkas mokiniams įteikė paramos fondo „Ateitis – jaunimui“ ir Lietuvos vaikų rėmimo draugijos vadovai V. Gėrtė ir A. Maluras. Džiugu, kad padėkos raštus gavo ir Jono Graičiūno gimnazijos mokinės Evelina Užkurytė, Greta Ščegauskaitė, Rugilė Truncytė ir Monika Akstinaitė.

Per renginį buvo apdovanotos ir pačios aktyviausios mokytojos. Vokiečių kalbos koordinatorius Lietuvoje Michaelis Brėmas iškilmingai įteikė tarptautinio vokiečių kalbos DSD1 (vokiečių kalbos pirmo lygio diplomas) sertifikatus Kelmės Jono Graičiūno mokytojai Raimondai Andriuškienei ir Kelmes „Aukuro“ pagrindinės mokyklos mokytojai Violetai Truncienei. Taigi mūsų vokiečių kalbos mokytojai R. Andriušienei suteikta teisė vertinti žmones, laikančius vokiečių kalbos egzaminą.

Vėliau prasidėjo pirmą kartą organizuojama mokinių konferencija „Meine Welt“ (liet. „Mano pasaulis“). Konferencijoje dalyvavo 26 mokiniai, kurie pristatė 20 pranešimų. Jie kalbėjo apie savo gyvenimą, užsiėmimus, automobilius, knygas ir kt. Savo pasaulį pristatė ir keturios Jono Graičiūno gimnazijos mokinės: Rugilė Truncytė, Monika Akstinaitė, Greta Ščegauskaitė ir Aušrinė Dichavičiūtė.

Po konferencijos pasisakė svečiai. Jie buvo sužavėti, kad Kelmėje tiek daug mokinių, kurie nori mokytis, tobulėti ir prisiliesti prie vokiško žodžio. Jie linkėjo, kad ši šventė gyvuotų dar ilgai ir, žinoma, prižadėjo čia susitikti kitais metais.

Aušrinė Dichavičiūtė

Susitikimas su radijo stoties Power Hit Radio laidų vedėju

prie pavadinimo

Neretai visiškų atsitiktinumų dėka įvyksta vieni geriausių dalykų mūsų gyvenime. Ir būtent dėl vieno iš tokių atsitiktinumų IVc klasės mokinys Ramūnas Kirkickas, naršydamas internete, sulaukė radijo laidų vedėjo pasiūlymo atvykti į Kelmę ir Jono Graičiūno gimnazijos mokiniams surengti susitikimą-paskaitą apie socialinius tinklus ir lankymąsi juose. Akivaizdu, jog pasiūlymas buvo entuziastingai priimtas, mat balandžio 28 dieną mūsų gimnazija išties sulaukė svečio – radijo stoties Power Hit Radio laidų vedėjo Vaido Leliugos. Komunikabilus, linksmas, žodžio kišenėje neieškantis, jaunas, tačiau jau nemažai pasiekęs vaikinas susitikimo metu sugebėjo ne tik sudominti gimnazijos mokinius, bet ir prajuokinti juos, taip pat įtraukti ir į pokalbį.

V. Leliuga pristatė Power Hit Radio – radijo stotį, kurioje šiuo metu dirba radijo laidų vedėju, ir suteikė žinių, kokių gebėjimų, charakterio savybių reikia norint dirbti šitą darbą. Vėliau buvo pereita prie jaunimui labai aktualios temos – socialinių tinklų. Svečias kalbėjo apie populiariausius iš jų, pasidalino patarimais, kaip juose susilaukti populiarumo, aptarė ir tinklų skirtumus, ir panašumus, praplėtė mokinių žinias šia tema parodydamas socialinių tinklų lankomumo statistiką ir, kas buvo be galo naudinga, supažindino su socialiniuose tinkluose slypinčiais pavojais. Mokiniai stebėjo vaizdo įrašą ir vėliau kartu su V. Leliuga aptarė, kas gali nutikti, jei socialinių tinklų profiliuose neatsargiai dalinsimės asmenine informacija ar neapgalvotai viešinsime vienokias ar kitokias nuotraukas, įrašus, nuomones ir mintis. Radijo laidų vedėjas pasidalino ir asmenine patirtimi, įžvalgomis, o savo kalba neabejotinai sudomino susitikimo dalyvius, kurie renginio pabaigoje nuoširdžiai plojo!

Regis, simpatija buvo abipusė – su gimnazistais pasidaryta ,,selfie” Vaidas Leliuga pasidalino savo Facebook paskyroje ir apie Jono Graičiūno gimnazijos mokinius atsiliepė išties šiltai: „Šitie vaikai nerealūs! Buvo labai puikūs klausytojai ir dalyviai! Ačiū Kelmei ir kiekvienam, kuris buvo šioj salėj!“. Svečias pagyrų negailėjo ir pačiai gimnazijai: „Kelmės gimnazija turi viską, apie ką gali pasvajoti mokiniai: koridoriuose stalo teniso stalai, nuosava muzikos studija, o jų skambutis, kviečiantis į pamokas, – tai per kolonėles skambanti Robbie Williams „Love my life“!

V. Leliugą taip pat nustebino ir didelis susitikimo dalyvių skaičius bei susidomėjimas. Tačiau nieko keisto, kad prigužėjo pilna mokyklos aktų salė – susitikimas buvo ne tik įdomus, informatyvus, bet ir be galo linksmas. Už puikiai ir naudingai praleistą popietę Jono Graičiūno gimnazijos mokiniai yra dėkingi ne tik pačiam Vaidui Leliugai, bet ir ketvirtokui Ramūnui Kirkickiui bei direktoriaus pavaduotojai Živilei Klimienei, kurių dėka šis susitikimas buvo suorganizuotas.

Eimantė Korytė

Erasmus+ projektas. Gimnazistai Turkijoje

prie pavadinimo

Paskutiniąją balandžio savaitę mes, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniai Kipras Leščiauskas, Ugnė Paulauskaitė, Benediktas Rimdeika, Rūta Laurutytė ir Gabrielė Rimkutė bei mokytojai Snieguolė Zavadskienė, Martynas Turevičius, Loreta Šuklienė, Mantvydas Burzdžius ir direktoriaus pavaduotoja Lijana Vaičiulytė vykome į didžiausią Turkijos miestą Stambulą. Kaip žinia, Erasmus+ CRUSH projekte dalyvauja Italijos, Ispanijos, Turkijos, Portugalijos ir Lietuvos mokyklos, tačiau kad ir kaip liūdna bebūtų, į Turkiją atvykome tik mes ir Portugalijos komanda. Kartu su partneriais iš minėtų šalių susitikimo metu nagrinėjome mokyklų privalumus ir trūkumus.

Savaitę pradėjome itin linksmai – pirmadienį, šildant saulei, mokyklos kieme žaidėme įvairius tradicinius turkiškus žaidimus. Vėliau žiūrėjome partnerių namų darbus, t.y., filmukus apie tradicines kiekvienos šalies šventes bei pristatėme savąjį – apie Šv. Velykas.

Antradienį lankėmės savo draugų iš Turkijos pamokose. Tiesą pasakius, sužavėti nelikome, jų pamokos, kaip mums pasirodė, buvo labai laisvos ir dėstomos atmestinai. Mokiniai veikė ką tik norėjo, o mokytojai į šį, mūsų akimis žiūrint, chaosą jokio dėmesio nekreipė. Popietę praleidome karaokė konkurse, kuriame  pasirodymus atliko Kartal Sehit Salih Aliskan mokyklos mokiniai.

Kitą dieną, trečiadienį, keliavome į Stambulo senamiestį, kuriame aplankėme Sultono Ahmedo mečetę (Blue Mosque), Topkapi rūmus, Sofijos soborą, Bazilikos vandens cisterną ir Didįjį Stambulo turgų (Grand Bazaar). Taigi šios dienos kelionės metu susipažinome su Islamo religija, Osmanų imperijos istorija, Bizantijos imperijos klestėjimo laikotarpiu, taip pat apsipirkome populiariajame, turistų ypač pamėgtame turguje.

Ketvirtadienis buvo itin smagus, kadangi didžiąją dienos dalį praleidome plaukiodami Bosforo sąsiauryje. Nuplaukę į vieną iš devynių salų sėdome į karietas ir tokiu būdu apžiūrėjome pačią didžiausią salyno salą – Buyukada. Tada plaukėme į Maiden‘s bokštą, iš kurio viršaus ypač įspūdingai atsivėrė Stambulo panorama. Plaukdami apžiūrėjome galybę žymių Stambulo objektų, tokių kaip tiltai, jungiantys Stambulo europinę ir azijinę dalis, Stambulo modernaus meno muziejus, rūmus, universitetus ir kt. Taip pat apsilankėme ir prieskonių turguje, kuriame radome daugybę tradicinių saldumynų.

Penktadienį pristatėme savo mokyklas, teigiamas ir neigiamas darbo grupėse puses, o vėliau ėjome į užsiėmimus, kurių metu mokėmės gaminti įvairius turkiškus patiekalus, piešėme bei kūrėme savo pirkinių maišelius. Vakarą vainikavo mokyklos organizuotas madų šou, o podiumu žingsniuojančių merginų ir vaikinų tarpe galėjome išvysti keletą savo draugų.

Gaila, kad projekto savaitė greit baigėsi ir turėjome atsisveikinti su greit pamiltu Stambulu ir savo draugais. Ši savaitė mums visiems paliko neišdildomų įspūdžių. Kelionės metu susipažinome su kita kultūra, pamatėme kitokią mokyklą. Jau ilgimės ten sutiktų žmonių, tobulo Stambulo grožio, ir, be abejo, šilumos.

Ugnė Paulauskaitė

Kodėl verta išmokti programuoti?

prie pavadinimo

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje lankėsi buvęs šios mokyklos mokinys, KTU informatikos fakulteto III kurso „Programų sistemos“ studentas, UAB „NRD“ darbuotojas Mangirdas Kazlauskas, supažindinęs gimnazistus su programuotojo profesija.

Paskaitos tema pasirinkęs klausimą „Kodėl verta tapti programuotoju?“ vaikinas pasakojo apie programuotojo studijas, darbą ir kasdienybę. Pirmiausia M. Kazlauskas papasakojo apie Kauno technologijos universitetą, supažindino gimnazistus su konkursiniais balais bei dalykais, kurių reikia mokytis mokykloje, norint įstoti į šią aukštąją mokyklą.

Buvęs gimnazijos mokinys pabrėžė, kad norint studijuoti programų sistemas reikia itin daug darbštumo bei kantrybės, kadangi kartais dalykai, kurių mokomasi, gali atrodyti visiškai beprasmiški ir nesusiję su programavimu. Tačiau – kur mokytis būna lengva?

Mangirdas taip pat sugriovė daug visuomenėje vyraujančių stereotipų apie programuotojų darbą bei teigė, kad šios profesijos darbuotojo gyvenimas nesusideda vien tik iš monotoniškų užduočių – programuotojai vykdo įvairius darbus. Mangirdas perspėjo visus, norinčius tapti programuotojais, kad pinigai nekrenta iš dangaus ir kad norint rasti pelningą darbą, reikia ne tik gerai mokytis, bet ir turėti tam tikrų asmenybės bruožų.

Taigi, šio susitikimo metu Mangirdas padėjo studijas besirenkantiems gimnazistams į programuotojo profesiją pažvelgti iš arčiau, susipažinti su visais studijų ir darbo pliusais ir minusais. Ačiū mokytojai Ilijanai Pertauskienei už suorganizuotą linksmą ir labai naudingą popietę.

Ugnė Paulauskaitė